พบ 1,404 ใบสมัคร แสดงผล 20 ใบสมัครต่อหน้า
มัณฑนา

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
63%
งานบัญชี ชื่อ-นามสกุล : มัณฑนา xxxxx
สมัครตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี, Internal Audit, พนักงานบัญชี
เงินเดือน : 15000 - 16000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : นักศึกษาฝึกงาน, นักศึกษาฝึกงาน
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : กรุงเทพและปริมณฑล

สุประภาพร

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
58%
งานบัญชี ชื่อ-นามสกุล : สุประภาพร xxxxx
สมัครตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี
เงินเดือน : 13000 - 15000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

ธีรกานต์

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
66%
งานบัญชี ชื่อ-นามสกุล : ธีรกานต์ xxxxx
สมัครตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี, บัญชีต้นทุน, บัญชีทัวไป
เงินเดือน : 17000 - 20000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : นักศึกษาฝึกงาน
ระดับการศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
จังหวัด : กรุงเทพและปริมณฑล

Punthikarn

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
งานบัญชี ชื่อ-นามสกุล : Punthikarn xxxxx
สมัครตำแหน่ง : ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
เงินเดือน : 50000 - 51000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : นครราชสีมา

สุนีพร แซ่พัง

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
งานบัญชี ชื่อ-นามสกุล : สุนีพร แซ่พัง xxxxx
สมัครตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี
เงินเดือน : 35000 - 36000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : กรุงเทพและปริมณฑล

วาสนา

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
39%
งานบัญชี ชื่อ-นามสกุล : วาสนา xxxxx
สมัครตำแหน่ง : พนักงานบัญชี
เงินเดือน : 11000 - 12000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : พนักงานบัญชี (AP)
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : สระบุรี

Phueksapa

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
60%
งานบัญชี ชื่อ-นามสกุล : Phueksapa xxxxx
สมัครตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บัญชี / Junior Officer, เจ้าหน้าที่การเงิน / Junior Officer, เจ้าหน้าที่ธุรการ/ Junior Officer
เงินเดือน : 17000 - 16000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

กันทิมา

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
งานบัญชี ชื่อ-นามสกุล : กันทิมา xxxxx
สมัครตำแหน่ง : พนักงานบัญชี
เงินเดือน : 16000 - 17000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : กรุงเทพและปริมณฑล

ภูมิรัฐ น้ำทรง

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
งานบัญชี ชื่อ-นามสกุล : ภูมิรัฐ น้ำทรง xxxxx
สมัครตำแหน่ง : งานเอกสาร
เงินเดือน : 10000 - 11000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : นครราชสีมา

สุภาภรณ์

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
74%
งานบัญชี ชื่อ-นามสกุล : สุภาภรณ์ xxxxx
สมัครตำแหน่ง : พนักงานบัญชี, เจ้าหน้าที่บัญชี, ธุรการ
เงินเดือน : 10000 - 11000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : นักศึกษาสหกิจ
ระดับการศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
จังหวัด : นครราชสีมา

วิภาดา

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
งานบัญชี ชื่อ-นามสกุล : วิภาดา xxxxx
สมัครตำแหน่ง : พนักงานทำบัญชี
เงินเดือน : 9000 - 10000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : นครปฐม

ปาณิศา

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
งานบัญชี ชื่อ-นามสกุล : ปาณิศา xxxxx
สมัครตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บัญชี
เงินเดือน : 22000 - 23000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : สมุทรปราการ

วรรณธิญา

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
งานบัญชี ชื่อ-นามสกุล : วรรณธิญา xxxxx
สมัครตำแหน่ง : เจ้าหน้าทีสินเชือ
เงินเดือน : 12000 - 13000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : กรุงเทพและปริมณฑล

ฮายาตี

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
งานบัญชี ชื่อ-นามสกุล : ฮายาตี xxxxx
สมัครตำแหน่ง : นักบัญชี
เงินเดือน : -  บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

ธัญญา

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
62%
งานบัญชี ชื่อ-นามสกุล : ธัญญา xxxxx
สมัครตำแหน่ง : ผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงิน, ผู้จัดการฝ่ายบริหารทั่วไป, ผู้จัดการทั่วไป
เงินเดือน : 80,000 - 85,000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : สูงกว่าปริญญาตรี
จังหวัด : กรุงเทพและปริมณฑล

วัชราภรณ์

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
งานบัญชี ชื่อ-นามสกุล : วัชราภรณ์ xxxxx
สมัครตำแหน่ง : พนักงานเร่งรัดหนี้สิน
เงินเดือน : 10000 - 11000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : สุราษฎร์ธานี

Arporn Songsiri

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
งานบัญชี ชื่อ-นามสกุล : Arporn Songsiri xxxxx
สมัครตำแหน่ง : ผู้จัดการ
เงินเดือน : 40000 - 41000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

จุฑามาศ

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
46%
งานบัญชี ชื่อ-นามสกุล : จุฑามาศ xxxxx
สมัครตำแหน่ง : พนักงานบัญชี
เงินเดือน : 15000 - 16000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : พนักงานบัญชี
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

แสงเดือน

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
40%
งานบัญชี ชื่อ-นามสกุล : แสงเดือน xxxxx
สมัครตำแหน่ง : บัญชี, การเงิน
เงินเดือน : 30000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : บัญชี/ การเงิน
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : นครปฐม

อรรถพล

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
27%
งานบัญชี ชื่อ-นามสกุล : อรรถพล xxxxx
สมัครตำแหน่ง : บัญชี
เงินเดือน : 16000 - 17000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

กรองผลการค้นหา