ราศีกันย์

ราศีกันย์ (วันที่ 15 กันยายน - 14 ตุลาคม)

• ความรัก คนโสดจะพบคนดีมีความรู้เข้ามาตีสนิทด้วย แต่อาจเข้ามาแค่ทำให้หัวใจพองโต ยังไม่แน่ว่าจะเป็นคู่แท้ ส่วนรายที่แต่งงานแล้วครอบครัวมั่นคงดี มีหลักมีฐาน คู่ครองที่กำลังรอคอยการมีบุตรทายว่าจะสมหวัง

• การงาน มีแสงสว่างรออยู่ปลายอุโมงค์ งานที่ทำให้ผลสำเร็จคุ้มค่าสมกับที่ท่านลงแรงทุ่มเทมานาน บางรายมีโอกาสได้ไปศึกษาเรียนรู้และต่อยอดการงานในอีกมุมมองหนึ่ง สามารถนำความรู้นั้นมาสร้างสรรค์ผลงานให้ปรากฏ 

• การเงิน รายจ่ายยังคงรั่วไหลเพราะคนรอบข้างฟุ่มเฟือย บริวารสร้างปัญหาที่ทำให้ท่านต้องออกหน้าแทน และต้องจ่ายเงินเพื่อแก้ปัญหานั้น บางรายอาจเสียเงินก้อนใหญ่จากการซื้อของใช้ราคาสูงเข้าบ้านหลายชิ้น

• ควรระวัง มีเรื่องปีนเกลียวกับเพื่อนร่วมงาน