ราศีตุลย์

ราศีตุลย์ (วันที่ 15 ตุลาคม - 14 พฤศจิกายน)

• ความรัก คนโสดมีคนดี ฐานะดี ร่ำรวย เข้ามาในชีวิต มีแนวโน้มว่าอาจเป็นคนที่ใช่ ส่วนที่แต่งงานแล้ว ครอบครัวมีหลักมีฐาน มั่นคง มีโอกาสได้เดินทางร่วมกันเพื่อเติมรสหวานให้ชีวิตคู่

• การงาน ต้องรับผิดชอบงานที่ฉีกแนวไปจากเดิม ทำให้ได้เพิ่มเติมมุมมองที่แปลกใหม่ เจ้านายยังคงให้การสนับสนุนอย่างออกนอกหน้าและเปิดเผย ผลงานจะโดดเด่นและได้รับการยอมรับ

• การเงิน เรื่องราวเก่าๆ และหนี้สินที่ค้างคาจะเป็นสาเหตุให้ท่านต้องวางแผนในเรื่องการเงินใหม่อีกครั้ง อย่างไรก็ดี ระยะนี้ขอประนอมหนี้ทายว่าผ่าน รายจ่ายเยอะแต่ยังหมุนเงินได้ทัน

• ควรระวัง โรคเก่ากำเริบ