ราศีเมถุน

ราศีเมถุน (วันที่ 15 มิถุนายน - 14 กรกฎาคม)

• ความรัก คนโสดมีความไม่สบายใจเพราะไปรักคนต่างวัย มีความไม่เหมาะสมกันในบางเรื่อง ส่วนที่แต่งแล้ว คนรักเอาใจและดูแลท่านดีขึ้น คู่ไหนที่มีเรื่องที่ไม่ลงรอยกันมานานจะปรับความเข้าใจกันได้

• การงาน มีงานที่น่าสนใจและเป็นสิ่งใหม่รออยู่ข้างหน้า อาจต้องรับผิดชอบงานใหญ่คนเดียว แม้จะหนักแต่ทำให้ได้แสดงความสามารถเต็มที่ ผู้ใหญ่มองเห็นความดีและความตั้งใจ

• การเงิน รายรับสูงกว่ารายจ่าย อาจมีการเบิกเงินที่เก็บสะสมมานานออกมาใช้ ความวุ่นวายทางการเงินยังคงมี อย่าประมาท หลีกเลี่ยงการลงทุนในธุรกิจที่ไม่คุ้นเคย  

• ควรระวัง ขาดสภาพคล่องทางการเงิน