Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
พบ 3357 ใบสมัคร แสดง ใบสมัครต่อหน้า
เรียงลำดับตามอัพเดตล่าสุด
24-07-2014
ชื่อ-นามสกุล : ศศิชา XXXXXXX 
สมัครตำแหน่ง  : งานบัญชี, ธุรการ
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
บธ.บ.      การบัญชี      มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต     
ปวช*/ปวส.      การบัญชี      วิทยาลัยกาอาชีพเกาะคา     
จังหวัด : ลำปาง
ตำแหน่งที่เคยทำ : ครูอัตราจ้าง
Email : XXXXXXX
เบอร์โทร : XXXXXXX
ระดับการศึกษาสูงสุด : สูงกว่าปริญญาตรี

เปอร์เซนต์ความสมบูรณ์ของใบสมัคร  66 %
อัพเดตล่าสุด
23-07-2014
ชื่อ-นามสกุล : อัศวิน XXXXXXX 
สมัครตำแหน่ง  : วิศวกร
เงินเดือน : 17000
วิศวกรรมศาสตร์      วิศวกรรมเครื่องกล      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ     
เครื่องกล      ยานยนต์      วิทยาลัยกาญจนาภิเษก มหานคร     
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ตำแหน่งที่เคยทำ : วิศวกรภาคสนาม , ช่างซ่อมรถเล็ก ISUZU
Email : XXXXXXX
เบอร์โทร : XXXXXXX
ระดับการศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี

เปอร์เซนต์ความสมบูรณ์ของใบสมัคร  74 %
อัพเดตล่าสุด
22-07-2014
ชื่อ-นามสกุล : วรารัตน์ XXXXXXX 
สมัครตำแหน่ง  : เจ้าหน้าที่บัญชี
เงินเดือน : 19000 บาท
ปริญญาตรี      การบัญชี      มหาวิทยาลัยรามคำแหง     
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ตำแหน่งที่เคยทำ : เจ้าหน้าที่บัญชีทั่วไป , เจ้าหน้าที่บัญชีทั่วไป
Email : XXXXXXX
เบอร์โทร : XXXXXXX
ระดับการศึกษาสูงสุด : ไม่ระบุ

เปอร์เซนต์ความสมบูรณ์ของใบสมัคร  65 %
อัพเดตล่าสุด
22-07-2014
ชื่อ-นามสกุล : ณัฐขวัญ XXXXXXX 
สมัครตำแหน่ง  : Programmer
เงินเดือน : 18000
วิทยาการสารสนเทศบัณฑิต      เทคโนโลยีสารสนเทศ      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี     
จังหวัด : ขอนแก่น
ตำแหน่งที่เคยทำ : จนท.บริหารข้อมูลบุคคล
Email : XXXXXXX
เบอร์โทร : XXXXXXX
ระดับการศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี

เปอร์เซนต์ความสมบูรณ์ของใบสมัคร  44 %
อัพเดตล่าสุด
22-07-2014
ชื่อ-นามสกุล : ณัฏฐ์พัฒณ์ XXXXXXX 
สมัครตำแหน่ง  : Warehouse&Transportation, Import-Export, Freight Forwarder
เงินเดือน : 15,000
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ตำแหน่งที่เคยทำ : นักศึกษาฝึกงาน , นักศึกษาฝึกงาน , นักศึกษาฝึกงาน
Email : XXXXXXX
เบอร์โทร : XXXXXXX
ระดับการศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี

เปอร์เซนต์ความสมบูรณ์ของใบสมัคร  90 %
อัพเดตล่าสุด
22-07-2014
ชื่อ-นามสกุล : พัฐฐวรันทร์ XXXXXXX 
สมัครตำแหน่ง  : หัวหน้าแผนกบัญชี, สมุห์บัญชี, ผู้ช่วยผู้จัดการบัญชี
เงินเดือน : 35,000-40,000
จังหวัด : สมุทรปราการ
ตำแหน่งที่เคยทำ : สมุห์บัญชี , สมุห์บัญชี , พนักงานบัญชี
Email : XXXXXXX
เบอร์โทร : XXXXXXX
ระดับการศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี

เปอร์เซนต์ความสมบูรณ์ของใบสมัคร  82 %
อัพเดตล่าสุด
22-07-2014
ชื่อ-นามสกุล : ชาญณรงค์ XXXXXXX 
สมัครตำแหน่ง  : พนักงานทั่วไป, คลังสินค้า, พนักงานชิปปิ้ง
เงินเดือน : 15000
ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ      การจัดการทั่วไป      มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี     
มัธยมศึกษาตอนปลาย      ไทย-สังคม      โรงเรียนศรีราชา     
จังหวัด : ชลบุรี
ตำแหน่งที่เคยทำ : Tally Clerk
Email : XXXXXXX
เบอร์โทร : XXXXXXX
ระดับการศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี

เปอร์เซนต์ความสมบูรณ์ของใบสมัคร  80 %
อัพเดตล่าสุด
21-07-2014
ชื่อ-นามสกุล : - XXXXXXX 
สมัครตำแหน่ง  : Programmer, Web Programmer/ Web Master, Graphic Design
เงินเดือน : 15000
-      -      -     
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
Email : XXXXXXX
เบอร์โทร : XXXXXXX
ระดับการศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี

เปอร์เซนต์ความสมบูรณ์ของใบสมัคร  71 %
อัพเดตล่าสุด
20-07-2014
ชื่อ-นามสกุล : สุภาวดี XXXXXXX 
สมัครตำแหน่ง  : นักวิทยาศาสตร์, เคมี, ฝ่ายบุคคล
เงินเดือน : 15000
วิทยาศาสตรบัณฑิตเคมี      เคมี      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ     
ม.6      วิทย์/คณิต      โรงเรียนพยัคฆภูมิพิสัย     
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ตำแหน่งที่เคยทำ : นักวิทยาศาสตร์เคมี
Email : XXXXXXX
เบอร์โทร : XXXXXXX
ระดับการศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี

เปอร์เซนต์ความสมบูรณ์ของใบสมัคร  93 %
อัพเดตล่าสุด
20-07-2014
ชื่อ-นามสกุล : พิชญะ XXXXXXX 
สมัครตำแหน่ง  : พนักงานขาย
เงินเดือน : 9000
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ตำแหน่งที่เคยทำ : พนักงานขาย
Email : XXXXXXX
เบอร์โทร : XXXXXXX
ระดับการศึกษาสูงสุด : ไม่ระบุ

เปอร์เซนต์ความสมบูรณ์ของใบสมัคร  40 %
อัพเดตล่าสุด
20-07-2014
ชื่อ-นามสกุล : รัตนา XXXXXXX 
สมัครตำแหน่ง  : เจ้าหน้าที่คีย์ข้อมูล, ธุรการ/คีย์ข้อมูล, การตลาด
เงินเดือน : 13500
ปริญญาตรี      การตลาด      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย     
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง      เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร      วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย     
จังหวัด : เชียงราย
ตำแหน่งที่เคยทำ : (All Stat)พนักงาน พาทร์ทาร์ม , นักศึกษาฝึกงาน , นักศึกษาฝึกงาน
Email : XXXXXXX
เบอร์โทร : XXXXXXX
ระดับการศึกษาสูงสุด : สูงกว่าปริญญาตรี

เปอร์เซนต์ความสมบูรณ์ของใบสมัคร  88 %
อัพเดตล่าสุด
19-07-2014
ชื่อ-นามสกุล : นางสาววราภรณ์ XXXXXXX 
สมัครตำแหน่ง  : งานบริการลูกค้า/ประชาสัมพันธ์, จัดซื้อ, ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล
เงินเดือน : 15000
ปริญญาตรี      คอมพิวเตอร์ธุรกิจ      มหาวิทยาลัยราชภัฏสาวดุสิต     
ปวส      คอมพิวเตอร์ธุรกิจ      โรงเรียนภักดีพณิชยการเเละเทคโนโลยี     
จังหวัด : ปทุมธานี
ตำแหน่งที่เคยทำ : ลูกค้าสัมพันธ์(call center)
Email : XXXXXXX
เบอร์โทร : XXXXXXX
ระดับการศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี

เปอร์เซนต์ความสมบูรณ์ของใบสมัคร  71 %
อัพเดตล่าสุด
19-07-2014
ชื่อ-นามสกุล : Chayada XXXXXXX 
สมัครตำแหน่ง  : เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
เงินเดือน : 15500
จังหวัด : บุรีรัมย์
ตำแหน่งที่เคยทำ : เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
Email : XXXXXXX
เบอร์โทร : XXXXXXX
ระดับการศึกษาสูงสุด : ไม่ระบุ

เปอร์เซนต์ความสมบูรณ์ของใบสมัคร  31 %
อัพเดตล่าสุด
19-07-2014
ชื่อ-นามสกุล : ศุภาวัฒน์ XXXXXXX 
สมัครตำแหน่ง  : ช่างซ่อมบำรุง
เงินเดือน : 0
จังหวัด : ปทุมธานี
ตำแหน่งที่เคยทำ : ช่างเทคนิค/ซ่อมบำรุงเครื่องผลิต
Email : XXXXXXX
เบอร์โทร : XXXXXXX
ระดับการศึกษาสูงสุด : ไม่ระบุ

เปอร์เซนต์ความสมบูรณ์ของใบสมัคร  46 %