Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
พบ 3397 ใบสมัคร แสดง ใบสมัครต่อหน้า
เรียงลำดับตามอัพเดตล่าสุด
30-07-2014
ชื่อ-นามสกุล : จิรวัฒน์ XXXXXXX 
สมัครตำแหน่ง  : นักศึกษาฝึกงานช่างเชื่อม
เงินเดือน : 12000
จังหวัด : อำนาจเจริญ
ตำแหน่งที่เคยทำ : ช่างเชื่อม
Email : XXXXXXX
เบอร์โทร : XXXXXXX
ระดับการศึกษาสูงสุด : ต่ำกว่าปริญญาตรี

เปอร์เซนต์ความสมบูรณ์ของใบสมัคร  53 %
อัพเดตล่าสุด
30-07-2014
ชื่อ-นามสกุล : ยุทธพงษ์ XXXXXXX 
สมัครตำแหน่ง  : web programmer, Web Developer, Web Designer
เงินเดือน : 18500
วิทยาศาสตรบัณฑิต      เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์      มหาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตพระนครเหนือ     
จังหวัด : -
ตำแหน่งที่เคยทำ : ลูกจ้างโครงการ
Email : XXXXXXX
เบอร์โทร : XXXXXXX
ระดับการศึกษาสูงสุด : ไม่ระบุ

เปอร์เซนต์ความสมบูรณ์ของใบสมัคร  34 %
อัพเดตล่าสุด
30-07-2014
ชื่อ-นามสกุล : อภิญญา XXXXXXX 
สมัครตำแหน่ง  : พนักงานบริการลูกค้า/ประชาสัมพันธ์, งานธุรการ/คีร์ข้อมูล, เลขานุการ
เงินเดือน : 11000
ปริญญาตรี      รัฐศาสตรี      มหาวิทยาลัยบูรพา     
ปวส.      คอมพิวเตอร์ธุรกิจ      วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)     
จังหวัด : ชลบุรี
ตำแหน่งที่เคยทำ : ประชาสัมพันธ์ เลขานุการ ธุรการ ติดต่อประสานงาน
Email : XXXXXXX
เบอร์โทร : XXXXXXX
ระดับการศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี

เปอร์เซนต์ความสมบูรณ์ของใบสมัคร  79 %
อัพเดตล่าสุด
29-07-2014
ชื่อ-นามสกุล : สรายุทธ XXXXXXX 
สมัครตำแหน่ง  : พนักงานขาย sale
เงินเดือน : 14500
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ตำแหน่งที่เคยทำ : ขับรถให้เซล ส่งของ
Email : XXXXXXX
เบอร์โทร : XXXXXXX
ระดับการศึกษาสูงสุด : ไม่ระบุ

เปอร์เซนต์ความสมบูรณ์ของใบสมัคร  41 %
อัพเดตล่าสุด
29-07-2014
ชื่อ-นามสกุล : นุชรี XXXXXXX 
สมัครตำแหน่ง  : ธุรการ, จัดซื้อ, ต่อประกันรถ
เงินเดือน : 14500
ป ตรี      สื่อสารมวลชน      ม.รามคำแหง     
ม.6      ศิลป์      รร.ละแมวิทยา     
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ตำแหน่งที่เคยทำ : ธุรการ,พนักงานขาย
Email : XXXXXXX
เบอร์โทร : XXXXXXX
ระดับการศึกษาสูงสุด : ไม่ระบุ

เปอร์เซนต์ความสมบูรณ์ของใบสมัคร  69 %
อัพเดตล่าสุด
29-07-2014
ชื่อ-นามสกุล : สุภารัตน์ XXXXXXX 
สมัครตำแหน่ง  : เจ้าหน้าที่ประสานงายขาย, ฝ่ายขาย, ฝ่ายจัดซื้อ
เงินเดือน : 15500
คณะบริหารธุรกิจ      การตลาด      มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์     
ม.6      วิทย์-คณิต      โรงเรียนมัธยมไทรน้อย     
จังหวัด : นนทบุรี
ตำแหน่งที่เคยทำ : เจ้าหน้าที่ประสานงายขาย , เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย
Email : XXXXXXX
เบอร์โทร : XXXXXXX
ระดับการศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี

เปอร์เซนต์ความสมบูรณ์ของใบสมัคร  91 %
อัพเดตล่าสุด
29-07-2014
ชื่อ-นามสกุล : ลัดดาวัลย์ XXXXXXX 
สมัครตำแหน่ง  : เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าทางอากาศขาเข้า
เงินเดือน : 16000
ศษ.บ.      สุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ      มหาวิทยาลัยเชียงใหม่     
จังหวัด : ลำพูน
ตำแหน่งที่เคยทำ : เจ้าหน้าที่งานบุคลากร , ครู
Email : XXXXXXX
เบอร์โทร : XXXXXXX
ระดับการศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี

เปอร์เซนต์ความสมบูรณ์ของใบสมัคร  61 %
อัพเดตล่าสุด
29-07-2014
ชื่อ-นามสกุล : วิทธวัธ XXXXXXX 
เงินเดือน :
วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต      วิศวกรรมอุตสาหการ      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี     
มัธยมศึกษาตอนปลาย      วิทย์-คณิต      โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล     
จังหวัด : ชัยภูมิ
ตำแหน่งที่เคยทำ :
Email : XXXXXXX
เบอร์โทร : XXXXXXX
ระดับการศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี

เปอร์เซนต์ความสมบูรณ์ของใบสมัคร  51 %
อัพเดตล่าสุด
29-07-2014
ชื่อ-นามสกุล : น.ส น้องนิตย์ XXXXXXX 
สมัครตำแหน่ง  : แพ็คสินค้า ตรวงสอบคุณภาพ, เช็คสต็อก, สโตร์
เงินเดือน : ตามแต่ตกลง
จังหวัด : สมุทรปราการ
ตำแหน่งที่เคยทำ : ตรวจสอบคุณภาพสินค้า แพ็ค
Email : XXXXXXX
เบอร์โทร : XXXXXXX
ระดับการศึกษาสูงสุด : ไม่ระบุ

เปอร์เซนต์ความสมบูรณ์ของใบสมัคร  40 %
อัพเดตล่าสุด
28-07-2014
ชื่อ-นามสกุล : กันยารัตน์ XXXXXXX 
สมัครตำแหน่ง  : นักบัญชี, พนักงานบุคคล, พนักงานขาย
เงินเดือน : 36000
จังหวัด : ฉะเชิงเทรา
ตำแหน่งที่เคยทำ : นักบัญชี , นักบัญชี
Email : XXXXXXX
เบอร์โทร : XXXXXXX
ระดับการศึกษาสูงสุด : ไม่ระบุ

เปอร์เซนต์ความสมบูรณ์ของใบสมัคร  61 %
อัพเดตล่าสุด
28-07-2014
ชื่อ-นามสกุล : Sumath XXXXXXX 
สมัครตำแหน่ง  : วิศวกรรมอุตสาหการ, เขียนแบบ
เงินเดือน : 18500
วศ.บ      อุตสาหการ      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร     
ปวส.      โลหะการ      วิทยาลัยเทคนิคแพร่     
จังหวัด : แพร่
ตำแหน่งที่เคยทำ : รองหัวหน้าโลหะแผ่น
Email : XXXXXXX
เบอร์โทร : XXXXXXX
ระดับการศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี

เปอร์เซนต์ความสมบูรณ์ของใบสมัคร  87 %
อัพเดตล่าสุด
28-07-2014
ชื่อ-นามสกุล : ธรรมรัตน์ XXXXXXX 
สมัครตำแหน่ง  : เจ้าหน้าที่ระบบบำบัดน้ำเสีย, พนักงานระบบประปา
เงินเดือน : 10500
มัธยมตอนปลาย            ศูนย์การศึกษานครราชสีมา     
จังหวัด : นครราชสีมา
ตำแหน่งที่เคยทำ : พนักงานระบบบำบัดน้ำเสียและระบบหม้อต้มไอน้ำ , พนักงานฝ่ายผลิต
Email : XXXXXXX
เบอร์โทร : XXXXXXX
ระดับการศึกษาสูงสุด : ต่ำกว่าปริญญาตรี

เปอร์เซนต์ความสมบูรณ์ของใบสมัคร  76 %
อัพเดตล่าสุด
28-07-2014
ชื่อ-นามสกุล : อลงกรณ์ XXXXXXX 
สมัครตำแหน่ง  : ผู้จัดการโครงการ, ผู้จัดการฝ่าย, สถาปนิกอาวุโส
เงินเดือน : 70000
สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต      สถาปัตยกรรมหลัก      จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย     
สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต      สถาปัตยกรรมหลัก      จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย     
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ตำแหน่งที่เคยทำ : ผู้จัดการสำนักงาน
Email : XXXXXXX
เบอร์โทร : XXXXXXX
ระดับการศึกษาสูงสุด : สูงกว่าปริญญาตรี

เปอร์เซนต์ความสมบูรณ์ของใบสมัคร  59 %
อัพเดตล่าสุด
28-07-2014
ชื่อ-นามสกุล : Thanakorn XXXXXXX 
เงินเดือน : 20000
จังหวัด : ตราด
ตำแหน่งที่เคยทำ : ิ-
Email : XXXXXXX
เบอร์โทร : XXXXXXX
ระดับการศึกษาสูงสุด : ไม่ระบุ

เปอร์เซนต์ความสมบูรณ์ของใบสมัคร  52 %