พบ 5,042 ใบสมัคร แสดงผล 20 ใบสมัครต่อหน้า
ธรรมชาติ

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : ธรรมชาติ xxxxx
สมัครตำแหน่ง : เด็กติดรถส่งของ, สโตร์/คลังสินค้า
เงินเดือน : 8000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : ทุกที่

ณัฐวุฒิ

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : ณัฐวุฒิ xxxxx
สมัครตำแหน่ง : -
เงินเดือน : -
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : -

ขวัญเดือน

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : ขวัญเดือน xxxxx
สมัครตำแหน่ง : การตลาด, จัดซื้อ, ธุรการ
เงินเดือน : 9,000-10,000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : ครูพี่เลี้ยงเด็กพิเศษ, ธุรการจัดซื้อ, ธุรการ
ระดับการศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
จังหวัด : กรุงเทพฯ

วาสนา

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
งานบัญชี ชื่อ-นามสกุล : วาสนา xxxxx
สมัครตำแหน่ง : บัญชี/การเงิน, จัดซื้อ/คลังสินค้า, งานบริการลูกค้า/ประชาสัมพันธ์
เงินเดือน : 15000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
จังหวัด : กรุงเทพ

กลอยใจ

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : กลอยใจ xxxxx
สมัครตำแหน่ง : Lab Technician, QC Lab, Production
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : ต่ำกว่าปริญญาตรี
จังหวัด : ระยอง

วีรีศ

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : วีรีศ xxxxx
สมัครตำแหน่ง : นักกฎหมาย, ทนายความ, นิติกร
เงินเดือน : 15000-17000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

สถิตพงษ์

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : สถิตพงษ์ xxxxx
สมัครตำแหน่ง : ช่างซ้อมบำรุง
เงินเดือน : 16000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
จังหวัด : ชลบุรี

ศักณรงค์

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : ศักณรงค์ xxxxx
สมัครตำแหน่ง : -
เงินเดือน : -
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : -

นส.นงลักษณ์

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : นส.นงลักษณ์ xxxxx
สมัครตำแหน่ง : ผู้จัดการฝ่ายบุคคล
เงินเดือน : 30,000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : ผู้จัดการฝ่ายบุคคล, เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : สมุทรสาคร

สุริยา

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : สุริยา xxxxx
สมัครตำแหน่ง : นักกฎหมาย, นิติกร กรมตำรวจ, กรมที่ดิน กรมสรรพกร
เงินเดือน : 25000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : พนักงานคีย์ข้อมูลเอกสาร, directer, พนักงานสัมภาทย์
ระดับการศึกษาสูงสุด : สูงกว่าปริญญาตรี
จังหวัด : กรุงเทพฯ

นิติ

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : นิติ xxxxx
สมัครตำแหน่ง : ผู้จัดการฝ่ายบุคคลและธุรการ, ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์, ผู้จัดการฝ่ายบุคคล
เงินเดือน : 48000-50000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : กรุงเทพและปริมณฑล

อภิชาติ

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : อภิชาติ xxxxx
สมัครตำแหน่ง : ช่างไฟฟ้า, Operate
เงินเดือน : 10000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : ช่างไฟฟ้า, ช่างไฟฟ้า
ระดับการศึกษาสูงสุด : ต่ำกว่าปริญญาตรี
จังหวัด : ระยอง

นายอาทิตย์

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : นายอาทิตย์ xxxxx
สมัครตำแหน่ง : นักเศรษฐศาสตร์, นักวิเคราะห์/นักวิจัย ด้านเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม ธุรกิจ การตลาด, รัฐกิจสัมพันธ์
เงินเดือน : 25000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : เจ้าหน้าที่วิชาการ, เจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย (งานมาตรการที่เป็นอุปสรรคทางการค้าที่มิใช่ภาษี/ประเด็นเจรจาการค้าระหว่างประเทศ, ผู้ช่วยนักวิจัย
ระดับการศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
จังหวัด : กรุงเทพฯ

สุหัชชา

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
งานบัญชี ชื่อ-นามสกุล : สุหัชชา xxxxx
สมัครตำแหน่ง : Internal Audit, พนักงานบัญชี
เงินเดือน : 15,000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
จังหวัด : -

นวพร

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : นวพร xxxxx
สมัครตำแหน่ง : เลขานุการ, ธุรการ-ประสานงาน, ฝึกอบรม
เงินเดือน : 14000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : เจ้าหน้าที่บริการสมาชิก-เจ้าหน้าที่การเงิน, เจ้าหน้าที่รับจองโรงแรม
ระดับการศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
จังหวัด : กรุงเทพ

pornsinee

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : pornsinee xxxxx
สมัครตำแหน่ง : -
เงินเดือน : -
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : -

จิระวดี

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : จิระวดี xxxxx
สมัครตำแหน่ง : นิติกร, ที่ปรึกษากฎหมาย
เงินเดือน : 12000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
จังหวัด : -

นภาพร

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
งานบัญชี ชื่อ-นามสกุล : นภาพร xxxxx
สมัครตำแหน่ง : พนักงานบัญชี, พนักงานการเงิน
เงินเดือน : 17,500 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
จังหวัด : จ.สมุทรปราการ

ชนพล

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : ชนพล xxxxx
สมัครตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล, เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม, พนักงานธุรการ
เงินเดือน : 15000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

นางสาวอังศุมาลิน

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอังศุมาลิน xxxxx
สมัครตำแหน่ง : งานกฎหมาย, ธุรการ, ฝ่ายบุคคล
เงินเดือน : 10000-15000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
จังหวัด : สำนักงาน บริษัท

กรองผลการค้นหา