พบ 5,161 ใบสมัคร แสดงผล 20 ใบสมัครต่อหน้า
ปิยะพงษ์

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : ปิยะพงษ์ xxxxx
สมัครตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่การตลาด, เจ้าหน้าที่จัดซื้อ, ทรัพยากรบุคล
เงินเดือน : 12,000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : Scan, ถ่ายเอกสาร, ถ่ายเอกสาร
ระดับการศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
จังหวัด : ศาลาแดง-สีลม

มนทิรา

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : มนทิรา xxxxx
สมัครตำแหน่ง : -
เงินเดือน : -
ตำแหน่งที่เคยทำ : นักศึกษาฝึกงาน
ระดับการศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
จังหวัด : -

สุภัชชา

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : สุภัชชา xxxxx
สมัครตำแหน่ง : -
เงินเดือน : -
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : -

เฟาซี

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : เฟาซี xxxxx
สมัครตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้จัดการ, งานบริหารทั่วไป/ธุระการ, หน่วยวิจัยและพัฒนา
เงินเดือน : 15,000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : star, ผู้ช่วยผู้จักการ
ระดับการศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
จังหวัด : ปัตตานี

วิกานดา

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
งานบัญชี ชื่อ-นามสกุล : วิกานดา xxxxx
สมัครตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บัญชี, เจ้าหน้าที่การเงิน, ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบบัญชี
เงินเดือน : 15,000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

panupan

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : panupan xxxxx
สมัครตำแหน่ง : -
เงินเดือน : -
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : -

นิรชา

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : นิรชา xxxxx
สมัครตำแหน่ง : Medical Product Specialist, วิศวกรโรงพยาบาล
เงินเดือน : 18,000 ขึ้นไป บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : นิสิตฝึกงาน, นิสิตฝึกงาน
ระดับการศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
จังหวัด : กรุงเทพฯ ,ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(นครราชสีมา,ขอนแก่น ,อุบลราชธานี)

จริยา

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
งานบัญชี ชื่อ-นามสกุล : จริยา xxxxx
สมัครตำแหน่ง : Senior Accountant, สมุห์บัญชี, บัญชีและการเงิน
เงินเดือน : 25000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : Senior Accountant, Accountant
ระดับการศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
จังหวัด : อำเภอบางบัวทอง นนทบุรี

เครือรักษ์

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : เครือรักษ์ xxxxx
สมัครตำแหน่ง : -
เงินเดือน : -
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : -

เบียงขวัญ

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : เบียงขวัญ xxxxx
สมัครตำแหน่ง : -
เงินเดือน : -
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : -

ภัทราวดี

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : ภัทราวดี xxxxx
สมัครตำแหน่ง : -
เงินเดือน : -
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : -

ภัสราภรณ์

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : ภัสราภรณ์ xxxxx
สมัครตำแหน่ง : -
เงินเดือน : -
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : -

ขวัญฤทัย

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : ขวัญฤทัย xxxxx
สมัครตำแหน่ง : -
เงินเดือน : -
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : -

โกฎล

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : โกฎล xxxxx
สมัครตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการขาย, ออกแบบ/ดีไซน์/ศิลปะ, ประชาสัมพันธ์
เงินเดือน : 15000-20000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : RBD
ระดับการศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
จังหวัด : อุบลราชธานี

พิธาน

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : พิธาน xxxxx
สมัครตำแหน่ง : -
เงินเดือน : -
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : -

อมรรัตน์

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : อมรรัตน์ xxxxx
สมัครตำแหน่ง : -
เงินเดือน : -
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : -

ธันย์ชนก

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : ธันย์ชนก xxxxx
สมัครตำแหน่ง : -
เงินเดือน : -
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : -

อมรพันธ์

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : อมรพันธ์ xxxxx
สมัครตำแหน่ง : -
เงินเดือน : -
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : -

สาวิตรี

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : สาวิตรี xxxxx
สมัครตำแหน่ง : -
เงินเดือน : -
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : -

นรากรณ์

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : นรากรณ์ xxxxx
สมัครตำแหน่ง : -
เงินเดือน : -
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : -

กรองผลการค้นหา