พบ 5,042 ใบสมัคร แสดงผล 20 ใบสมัครต่อหน้า
นริสรา

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : นริสรา xxxxx
สมัครตำแหน่ง : -
เงินเดือน : -
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : -

ปภาดา

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : ปภาดา xxxxx
สมัครตำแหน่ง : ธุรการ, จนท.ทั่วไป, ฝ่ายการตลาด
เงินเดือน : 15000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : พนักงานขาย
ระดับการศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
จังหวัด : ห้วยขวาง,ลาดพร้าว,จตุจักร,ดินแดง,

ชญากานต์

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
งานบัญชี ชื่อ-นามสกุล : ชญากานต์ xxxxx
สมัครตำแหน่ง : บัญชี, การเงิน, บุคคล
เงินเดือน : 22000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : เจ้าที่บัญชีและการเงิน, เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน, เจ้าหน้าที่บัญชี
ระดับการศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
จังหวัด : บางรัก,สีลม,สาทร

นภัสพร

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : นภัสพร xxxxx
สมัครตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บุคคล, พนักงานฝ่ายบุคคล
เงินเดือน : 21,000 ขึ้นไป บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : หัวหน้างานบุคคล
ระดับการศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร หรือใกล้บ้าน

prakasit

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : prakasit xxxxx
สมัครตำแหน่ง : Technicain, Oparation
เงินเดือน : 20000-30000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : Technicain
ระดับการศึกษาสูงสุด : ต่ำกว่าปริญญาตรี
จังหวัด : -

ณฐนนท์

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : ณฐนนท์ xxxxx
สมัครตำแหน่ง : เสมียนทนาย, งานกฎหมาย, เอกสาร
เงินเดือน : 10000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : เสมียนทนาย
ระดับการศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
จังหวัด : ทุกที่ในกรุงเทพมหานคร

ยุพาวดี

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
งานบัญชี ชื่อ-นามสกุล : ยุพาวดี xxxxx
สมัครตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส, หัวหน้าแผนกบัญชี, ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี
เงินเดือน : 25000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : หัวหน้าแผนกบัญชี, พนักงานบัญชี
ระดับการศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

ปุญธนาภร

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : ปุญธนาภร xxxxx
สมัครตำแหน่ง : -
เงินเดือน : -
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : -

รุ่งโรจน์

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : รุ่งโรจน์ xxxxx
สมัครตำแหน่ง : -
เงินเดือน : -
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : -

วิรัช

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : วิรัช xxxxx
สมัครตำแหน่ง : วิศวกรเครื่องกล, วิศวกรซ่อมบำรุง, วิศวกรดรงงาน
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : ผช.วิศวกรโครงการ, หัวหน้าแผนกเจาะ
ระดับการศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
จังหวัด : ภูเก็ต

อมรเลิศ

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : อมรเลิศ xxxxx
สมัครตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ, พนักงานธุรการ, เจ้าหน้าที่คลังสินค้า
เงินเดือน : 10000 - 12000 บาท บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : พนักงานอะไหล่, พนักงานเคลมสินค้า, นักศึกษาฝึกงาน
ระดับการศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
จังหวัด : ปทุมธานี นนทบุรี

นิรุตติ

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : นิรุตติ xxxxx
สมัครตำแหน่ง : ช่างเทคนิค
เงินเดือน : 10000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : ช่างเทคนิค
ระดับการศึกษาสูงสุด : ต่ำกว่าปริญญาตรี
จังหวัด : พระนครศรีอยุธยา

จิณภัค

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : จิณภัค xxxxx
สมัครตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ, เจ้าหน้าที่การเงิน
เงินเดือน : 15000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : เจ้าหน้าที่การเงิน, เจ้าหน้าที่ไฟแนนท์ ดีลเลอร์, ผู้ช่วยเลขา
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : กรุงเทพฯ

พงศ์ธาริน

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : พงศ์ธาริน xxxxx
สมัครตำแหน่ง : ผู้จัดการสถานีบริการน้ำมัน
เงินเดือน : -
ตำแหน่งที่เคยทำ : ผู้จัดการสถานี
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : -

banchar

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : banchar xxxxx
สมัครตำแหน่ง : -
เงินเดือน : -
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : -

ชาญชัย

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : ชาญชัย xxxxx
สมัครตำแหน่ง : -
เงินเดือน : -
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : -

ชนญาดา

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : ชนญาดา xxxxx
สมัครตำแหน่ง : -
เงินเดือน : -
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : -

วรพล

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : วรพล xxxxx
สมัครตำแหน่ง : -
เงินเดือน : -
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : -

ศิริพร

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
งานบัญชี ชื่อ-นามสกุล : ศิริพร xxxxx
สมัครตำแหน่ง : -
เงินเดือน : -
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : -

Preeda

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : Preeda xxxxx
สมัครตำแหน่ง : -
เงินเดือน : -
ตำแหน่งที่เคยทำ : จัดส่ง/คลัง, บุคคล/สรรหา
ระดับการศึกษาสูงสุด : ต่ำกว่าปริญญาตรี
จังหวัด : -

กรองผลการค้นหา