พบ 5,016 ใบสมัคร แสดงผล 20 ใบสมัครต่อหน้า
นางสาว สุภัค

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
51%
ชื่อ-นามสกุล : นางสาว สุภัค xxxxx
สมัครตำแหน่ง : นักเคมี, นักวิจัย, RD
เงินเดือน : 11000 - 15000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
จังหวัด : สมุทรปราการ

รัฐกร

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
งานบัญชี ชื่อ-นามสกุล : รัฐกร xxxxx
สมัครตำแหน่ง : หัวหน้าบัญชี หรือผู้ช่วยผู้จัดการ
เงินเดือน : 40000 - 41000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : ชลบุรี

กุญชร

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
30%
งานบัญชี ชื่อ-นามสกุล : กุญชร xxxxx
สมัครตำแหน่ง : บัญชี และการเงิน
เงินเดือน : 14,000-25,000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : ชลบุรี

จิตตมาศ

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
งานบัญชี ชื่อ-นามสกุล : จิตตมาศ xxxxx
สมัครตำแหน่ง : พนักงานบัญชี
เงินเดือน : 15000 - 16000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : ระยอง

พรชนก

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : พรชนก xxxxx
สมัครตำแหน่ง : งานขาย
เงินเดือน : 8000 - 9000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : ต่ำกว่าปริญญาตรี
จังหวัด : กาญจนบุรี

ชยุตม์

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : ชยุตม์ xxxxx
สมัครตำแหน่ง : ขับรถให้ผู้บริหาร
เงินเดือน : 15000 - 16000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

ชนมน

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
งานบัญชี ชื่อ-นามสกุล : ชนมน xxxxx
สมัครตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่การเงิน
เงินเดือน : 18000 - 19000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

สิริรัตน์

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : สิริรัตน์ xxxxx
สมัครตำแหน่ง : เสมียน,ธุรการ,คีย์ข้อมูล
เงินเดือน : 9000 - 10000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : ต่ำกว่าปริญญาตรี
จังหวัด : กาญจนบุรี

กาซุมา

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : กาซุมา xxxxx
สมัครตำแหน่ง : ธุรการ,คีย์ข้อมูล
เงินเดือน : 10000 - 11000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : กรุงเทพและปริมณฑล

นางสุกัญญา

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
งานบัญชี ชื่อ-นามสกุล : นางสุกัญญา xxxxx
สมัครตำแหน่ง : นักบัญชี
เงินเดือน : -  บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : ราชบุรี

นายดำรงค์

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : นายดำรงค์ xxxxx
สมัครตำแหน่ง : Technician
เงินเดือน : 20000 - 21000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : พระนครศรีอยุธยา

จิราวรรณ ฮู้ทวีโชค

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : จิราวรรณ ฮู้ทวีโชค xxxxx
สมัครตำแหน่ง : เจ้าหน้า​ที่​บุคคล​และธุรการ
เงินเดือน : 30000 - 31000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

สุพัตตรา

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
59%
ชื่อ-นามสกุล : สุพัตตรา xxxxx
สมัครตำแหน่ง : Sales Engineer, Engineer, QC Officer/ วิศวกร ,เจ้าหน้าที่ QC, Production Engineering
เงินเดือน : 18000 - 19000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : sales, sales
ระดับการศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
จังหวัด : ระยอง

อรวรรณ

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
73%
ชื่อ-นามสกุล : อรวรรณ xxxxx
สมัครตำแหน่ง : ธุรการ, การตลาด, IT
เงินเดือน : 15000 - 16000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : เจ้าหน้าการเงินและบัญชี, ธุรการ
ระดับการศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
จังหวัด : ปทุมธานี

จารุนันท์​

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : จารุนันท์​ xxxxx
สมัครตำแหน่ง : นักขาย
เงินเดือน : 50000 - 51000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

วารุณี

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : วารุณี xxxxx
สมัครตำแหน่ง : ธุรการ
เงินเดือน : 10000 - 11000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : กาญจนบุรี

กมลวรรณ

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : กมลวรรณ xxxxx
สมัครตำแหน่ง : ผู้ช่วย
เงินเดือน : -  บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : สูงกว่าปริญญาตรี
จังหวัด : ลำพูน

วิภาพร

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : วิภาพร xxxxx
สมัครตำแหน่ง : พนักงานตินรับ
เงินเดือน : 10000 - 11000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : สูงกว่าปริญญาตรี
จังหวัด : ลพบุรี

พัชรพร

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
งานบัญชี ชื่อ-นามสกุล : พัชรพร xxxxx
สมัครตำแหน่ง : พนักงานบัญชี
เงินเดือน : 18000 - 19000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : ปทุมธานี

รณชัย

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
31%
ชื่อ-นามสกุล : รณชัย xxxxx
สมัครตำแหน่ง : วิศวกรโยธา
เงินเดือน : 20000 - 21000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

กรองผลการค้นหา