พบ 4,968 ใบสมัคร แสดงผล 20 ใบสมัครต่อหน้า
คมศักดิ์

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
53%
ชื่อ-นามสกุล : คมศักดิ์ xxxxx
สมัครตำแหน่ง : ผู้จัดการฝ่ายผลิต, พนักงานขาย (Package , สื่อสิ่งพิมพ์)
เงินเดือน : 45000 - 50000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : เจ้าหน้าที่บริการเทคนิค, Printing Specailist, ผู้จัดการฝ่ายผลิต Book Plant aA
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : ฉะเชิงเทรา

ระรินไพร

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
งานบัญชี ชื่อ-นามสกุล : ระรินไพร xxxxx
สมัครตำแหน่ง : พนักงานบัญชี
เงินเดือน : 13000 - 14000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

มนตรี

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : มนตรี xxxxx
สมัครตำแหน่ง : ขับรถแบ็คโฮบริษัทก่อสร้าง
เงินเดือน : -  บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : สูงกว่าปริญญาตรี
จังหวัด : อุดรธานี

ขนิษฐา

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : ขนิษฐา xxxxx
สมัครตำแหน่ง : พนักงานธุรการ
เงินเดือน : 10000 - 11000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : ต่ำกว่าปริญญาตรี
จังหวัด : กาญจนบุรี

สุมาลี

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
21%
ชื่อ-นามสกุล : สุมาลี xxxxx
สมัครตำแหน่ง : พนักงานรายเดือน
เงินเดือน : 14000 - 15000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : ลำพูน

ชนม์นิภา

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
26%
ชื่อ-นามสกุล : ชนม์นิภา xxxxx
สมัครตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่สรรหา
เงินเดือน : 15000 - 16000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : ระยอง

เดชาวัต

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
52%
ชื่อ-นามสกุล : เดชาวัต xxxxx
สมัครตำแหน่ง : โฟรแมน, เขียนแบบ, สำรวจ
เงินเดือน : 9000 - 18000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : ต่ำกว่าปริญญาตรี
จังหวัด : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

นาย พงษ์พัฒน์

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : นาย พงษ์พัฒน์ xxxxx
สมัครตำแหน่ง : Technician
เงินเดือน : -  บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : ปราจีนบุรี

ประทุม

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : ประทุม xxxxx
สมัครตำแหน่ง : พนักงานขายเครดิต
เงินเดือน : 9000 - 10000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : สูงกว่าปริญญาตรี
จังหวัด : กาญจนบุรี

เกียรติศักดิ์

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : เกียรติศักดิ์ xxxxx
สมัครตำแหน่ง : โฟร์แมนควบคุม
เงินเดือน : 11000 - 12000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

อภิรัก

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : อภิรัก xxxxx
สมัครตำแหน่ง : โฟแมน
เงินเดือน : 15000 - 16000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : ทั้งหมด

ชลธิชา

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : ชลธิชา xxxxx
สมัครตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บัญชี
เงินเดือน : -  บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : กาญจนบุรี

อาคม

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : อาคม xxxxx
สมัครตำแหน่ง : ช่างติดตั้งและซ่อมบำรุง
เงินเดือน : 12000 - 13000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
จังหวัด : ขอนแก่น

สาริศา

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
งานบัญชี ชื่อ-นามสกุล : สาริศา xxxxx
สมัครตำแหน่ง : พนักงานบันชี
เงินเดือน : -  บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

เทิดศักดิ์

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : เทิดศักดิ์ xxxxx
สมัครตำแหน่ง : พนักงานทั่วไป
เงินเดือน : 8000 - 9000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : สูงกว่าปริญญาตรี
จังหวัด : สุรินทร์

จีรพัฒน์

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
50%
ชื่อ-นามสกุล : จีรพัฒน์ xxxxx
สมัครตำแหน่ง : วิศวกร
เงินเดือน : 20000 - 21000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : สูงกว่าปริญญาตรี
จังหวัด : ระยอง

วราพร

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
26%
ชื่อ-นามสกุล : วราพร xxxxx
สมัครตำแหน่ง : อบรม/สรรหา
เงินเดือน : 13000 - 14000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : อุดรธานี

อานนท์​

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : อานนท์​ xxxxx
สมัครตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่​เร่งรัด​หนี้สิน​
เงินเดือน : 15000 - 16000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : สุราษฎร์ธานี

ภรณ์พิมล

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : ภรณ์พิมล xxxxx
สมัครตำแหน่ง : พนักงาน
เงินเดือน : 10000 - 11000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : กาญจนบุรี

กนกชัย คงสวัสดิ์

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : กนกชัย คงสวัสดิ์ xxxxx
สมัครตำแหน่ง : พนักงานประจำ
เงินเดือน : 15000 - 16000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : สูงกว่าปริญญาตรี
จังหวัด : ปทุมธานี

กรองผลการค้นหา