พบ 5,016 ใบสมัคร แสดงผล 20 ใบสมัครต่อหน้า
นูไอนี

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
งานบัญชี ชื่อ-นามสกุล : นูไอนี xxxxx
สมัครตำแหน่ง : พนักงานบัญชี
เงินเดือน : 16000 - 17000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

พิมพ์พิชชา

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
งานบัญชี ชื่อ-นามสกุล : พิมพ์พิชชา xxxxx
สมัครตำแหน่ง : พนักงานบัญชี
เงินเดือน : -  บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

อทิตยา

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : อทิตยา xxxxx
สมัครตำแหน่ง : คู่รัก
เงินเดือน : -  บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : สูงกว่าปริญญาตรี
จังหวัด : นครพนม

ชญานิน

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
48%
ชื่อ-นามสกุล : ชญานิน xxxxx
สมัครตำแหน่ง : คีย์ข้อมูล
เงินเดือน : 9000 - 10000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
จังหวัด : หนองคาย

กฤษณะ

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : กฤษณะ xxxxx
สมัครตำแหน่ง : พนักงานขับรถหัวลาก
เงินเดือน : 9000 - 10000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : ต่ำกว่าปริญญาตรี
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

ดลฤดี

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
งานบัญชี ชื่อ-นามสกุล : ดลฤดี xxxxx
สมัครตำแหน่ง : พนักงานบัญชี
เงินเดือน : 24000 - 25000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : ปทุมธานี

ฐิติศักดิ์

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : ฐิติศักดิ์ xxxxx
สมัครตำแหน่ง : ช่างเทคนิค
เงินเดือน : -  บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : ปราจีนบุรี

นาย วิชับ

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : นาย วิชับ xxxxx
สมัครตำแหน่ง : โฟแมน
เงินเดือน : 25000 - 26000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : นครสวรรค์

น.ส.นิพาภร

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : น.ส.นิพาภร xxxxx
สมัครตำแหน่ง : ฝ่ายบัญชีธุรการทั่วไป
เงินเดือน : 10000 - 11000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : กาญจนบุรี

สุทธดา

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
64%
งานบัญชี ชื่อ-นามสกุล : สุทธดา xxxxx
สมัครตำแหน่ง : sinor accounting, accounting offcer
เงินเดือน : 28000 - 35000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : SENIOR ACCOUNTING, ACCOUNTING OFFICER
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

วรรณทนา

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : วรรณทนา xxxxx
สมัครตำแหน่ง : ทั่วไป
เงินเดือน : 9000 - 10000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : สูงกว่าปริญญาตรี
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

สุพัฒน์

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : สุพัฒน์ xxxxx
สมัครตำแหน่ง : ช่างCNC CAD CAM
เงินเดือน : 23000 - 24000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : สูงกว่าปริญญาตรี
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

กฤษนัย

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : กฤษนัย xxxxx
สมัครตำแหน่ง : ลำปาง
เงินเดือน : -  บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : สูงกว่าปริญญาตรี
จังหวัด : ลำปาง

ปิยธิดา

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : ปิยธิดา xxxxx
สมัครตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ต้อนรับในโรงพยาบาล
เงินเดือน : 15000 - 16000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

ศิรประภา

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : ศิรประภา xxxxx
สมัครตำแหน่ง : มัคคุ้ทศก์
เงินเดือน : 20000 - 21000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

กัญญา

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : กัญญา xxxxx
สมัครตำแหน่ง : ฝ่ายบุคคล ฝ่ายจัดซื้อ
เงินเดือน : 15000 - 16000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : ศรีสะเกษ

สาริณี

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
50%
ชื่อ-นามสกุล : สาริณี xxxxx
สมัครตำแหน่ง : ธุรการ คีย์ข้อมูล
เงินเดือน : 11000 - 13000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : ธุรการขาย
ระดับการศึกษาสูงสุด : ต่ำกว่าปริญญาตรี
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

ธัญญาเรศ

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : ธัญญาเรศ xxxxx
สมัครตำแหน่ง : แล้วแต่คุณจะพิจารณา
เงินเดือน : 10000 - 11000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
จังหวัด : กาญจนบุรี

ธนัญญา

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : ธนัญญา xxxxx
สมัครตำแหน่ง : Chemist, R&D
เงินเดือน : 15000 - 16000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

ฆัคชพงญ์

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : ฆัคชพงญ์ xxxxx
สมัครตำแหน่ง : ฝ่ายผลิต
เงินเดือน : 20000 - 21000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : สมุทรสาคร

กรองผลการค้นหา