พบ 4,968 ใบสมัคร แสดงผล 20 ใบสมัครต่อหน้า
กาซุมา

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : กาซุมา xxxxx
สมัครตำแหน่ง : ธุรการ,คีย์ข้อมูล
เงินเดือน : 10000 - 11000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : กรุงเทพและปริมณฑล

นางสุกัญญา

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
งานบัญชี ชื่อ-นามสกุล : นางสุกัญญา xxxxx
สมัครตำแหน่ง : นักบัญชี
เงินเดือน : -  บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : ราชบุรี

นายดำรงค์

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : นายดำรงค์ xxxxx
สมัครตำแหน่ง : Technician
เงินเดือน : 20000 - 21000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : พระนครศรีอยุธยา

จิราวรรณ ฮู้ทวีโชค

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : จิราวรรณ ฮู้ทวีโชค xxxxx
สมัครตำแหน่ง : เจ้าหน้า​ที่​บุคคล​และธุรการ
เงินเดือน : 30000 - 31000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

สุพัตตรา

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
59%
ชื่อ-นามสกุล : สุพัตตรา xxxxx
สมัครตำแหน่ง : Sales Engineer, Engineer, QC Officer/ วิศวกร ,เจ้าหน้าที่ QC, Production Engineering
เงินเดือน : 18000 - 19000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : sales, sales
ระดับการศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
จังหวัด : ระยอง

อรวรรณ

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
73%
ชื่อ-นามสกุล : อรวรรณ xxxxx
สมัครตำแหน่ง : ธุรการ, การตลาด, IT
เงินเดือน : 15000 - 16000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : เจ้าหน้าการเงินและบัญชี, ธุรการ
ระดับการศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
จังหวัด : ปทุมธานี

จารุนันท์​

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : จารุนันท์​ xxxxx
สมัครตำแหน่ง : นักขาย
เงินเดือน : 50000 - 51000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

วารุณี

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : วารุณี xxxxx
สมัครตำแหน่ง : ธุรการ
เงินเดือน : 10000 - 11000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : กาญจนบุรี

กมลวรรณ

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : กมลวรรณ xxxxx
สมัครตำแหน่ง : ผู้ช่วย
เงินเดือน : -  บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : สูงกว่าปริญญาตรี
จังหวัด : ลำพูน

วิภาพร

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : วิภาพร xxxxx
สมัครตำแหน่ง : พนักงานตินรับ
เงินเดือน : 10000 - 11000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : สูงกว่าปริญญาตรี
จังหวัด : ลพบุรี

พัชรพร

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
งานบัญชี ชื่อ-นามสกุล : พัชรพร xxxxx
สมัครตำแหน่ง : พนักงานบัญชี
เงินเดือน : 18000 - 19000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : ปทุมธานี

รณชัย

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
31%
ชื่อ-นามสกุล : รณชัย xxxxx
สมัครตำแหน่ง : วิศวกรโยธา
เงินเดือน : 20000 - 21000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

ชัชมณฑ์

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : ชัชมณฑ์ xxxxx
สมัครตำแหน่ง : ประสานงาน,คีย์ข้อมูล
เงินเดือน : 10000 - 11000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : ต่ำกว่าปริญญาตรี
จังหวัด : กาญจนบุรี

นายวรนารถ

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : นายวรนารถ xxxxx
สมัครตำแหน่ง : ช่าง
เงินเดือน : 9000 - 10000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : ปราจีนบุรี

อนุสรา

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : อนุสรา xxxxx
สมัครตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่แลป
เงินเดือน : 16000 - 17000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : สูงกว่าปริญญาตรี
จังหวัด : สมุทรสาคร

ภัทรวดี

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
งานบัญชี ชื่อ-นามสกุล : ภัทรวดี xxxxx
สมัครตำแหน่ง : นักบัญชี
เงินเดือน : 15000 - 16000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : ศรีสะเกษ

วรัชยา

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : วรัชยา xxxxx
สมัครตำแหน่ง : คลังสินค้า บัญชี
เงินเดือน : 12000 - 13000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : ศรีสะเกษ

ธนโชติ

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : ธนโชติ xxxxx
สมัครตำแหน่ง : ช่าง/หัวหน้าช่าง
เงินเดือน : 12000 - 13000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : ต่ำกว่าปริญญาตรี
จังหวัด : กรุงเทพและปริมณฑล

นาย ชาตาพันธ์

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : นาย ชาตาพันธ์ xxxxx
สมัครตำแหน่ง : เซลล์
เงินเดือน : 18000 - 19000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

สุภาพร

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : สุภาพร xxxxx
สมัครตำแหน่ง : ฝ่ายจัดซื้อ
เงินเดือน : 13000 - 14000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : อุบลราชธานี

กรองผลการค้นหา