พบ 4,407 ใบสมัคร แสดงผล 20 ใบสมัครต่อหน้า
Woraphorn

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
86%
ชื่อ-นามสกุล : Woraphorn xxxxx
สมัครตำแหน่ง : Recruitment officer, HRD officer, HR
เงินเดือน : 20000 - 25000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : HR consultant, HRD (Recruitment officer)
ระดับการศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
จังหวัด : กรุงเทพและปริมณฑล

ปาลิตา

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : ปาลิตา xxxxx
สมัครตำแหน่ง : จัดเตรียมเครื่องดื่ม
เงินเดือน : 9000 - 10000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : สูงกว่าปริญญาตรี
จังหวัด : นนทบุรี

ศรัณยา

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
61%
งานบัญชี ชื่อ-นามสกุล : ศรัณยา xxxxx
สมัครตำแหน่ง : ผู้จัดการบัญชี, ผู้ช่วยผู้จัดการบัญชี
เงินเดือน : 48000 - 50000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : หัวหน้างานส่วนการเงิน, บัญชีอาวุโส, สมุห์บัญชี
ระดับการศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

เสาวคนธ์

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : เสาวคนธ์ xxxxx
สมัครตำแหน่ง : การต้อนรับ การบริการ
เงินเดือน : 9000 - 10000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
จังหวัด : บุรีรัมย์

ปาริตต์

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
26%
ชื่อ-นามสกุล : ปาริตต์ xxxxx
สมัครตำแหน่ง : Tester
เงินเดือน : 24000 - 26000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

Wirote

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : Wirote xxxxx
สมัครตำแหน่ง : IT Manager
เงินเดือน : 100000 - 101000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : ปทุมธานี

SURADECH

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
47%
ชื่อ-นามสกุล : SURADECH xxxxx
สมัครตำแหน่ง : Senior Engineer, Production Supervisor, Assistant Production Manager
เงินเดือน : 35000 - 36000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
จังหวัด : ภาคตะวันออก

มลฤดี

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
54%
งานบัญชี ชื่อ-นามสกุล : มลฤดี xxxxx
สมัครตำแหน่ง : หัวหน้าบัญชี
เงินเดือน : 35000 - 40000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : พนักงานบัญชี, พนักงานบัญชี, สมุห์บัญชี
ระดับการศึกษาสูงสุด : สูงกว่าปริญญาตรี
จังหวัด : กรุงเทพและปริมณฑล

มณีรัตน์

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : มณีรัตน์ xxxxx
สมัครตำแหน่ง : Online Merketing, Digital Marketing
เงินเดือน : 25000 - 26000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : กรุงเทพและปริมณฑล

Krit

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
25%
ชื่อ-นามสกุล : Krit xxxxx
สมัครตำแหน่ง : Training / Employee relation field
เงินเดือน : 20000 - 21000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : ทั้งหมด

ไพศาล

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : ไพศาล xxxxx
สมัครตำแหน่ง : Die-Casting
เงินเดือน : 9000 - 10000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
จังหวัด : ระยอง

ณยดา

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : ณยดา xxxxx
สมัครตำแหน่ง : พนักงานกองถ่าย
เงินเดือน : 9000 - 10000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : สูงกว่าปริญญาตรี
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

ปาริชาติ

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : ปาริชาติ xxxxx
สมัครตำแหน่ง : ผู้จัดการ
เงินเดือน : 46000 - 47000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : กรุงเทพและปริมณฑล

พิชญ์สิณี

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : พิชญ์สิณี xxxxx
สมัครตำแหน่ง : พนักงานทั่วไป
เงินเดือน : 10000 - 11000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : ต่ำกว่าปริญญาตรี
จังหวัด : ระยอง

Chudapa

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
งานบัญชี ชื่อ-นามสกุล : Chudapa xxxxx
สมัครตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บัญชี
เงินเดือน : 34000 - 35000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

ธมนภัทร

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : ธมนภัทร xxxxx
สมัครตำแหน่ง : ผู้ชวยไกล์
เงินเดือน : 15000 - 16000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

อานนท์

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : อานนท์ xxxxx
สมัครตำแหน่ง : ผู้ตรวจการ
เงินเดือน : 37000 - 38000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

ลีลาวดี

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : ลีลาวดี xxxxx
สมัครตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ
เงินเดือน : 13000 - 14000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

Rattanaporn

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : Rattanaporn xxxxx
สมัครตำแหน่ง : มัคคุเทศก์
เงินเดือน : 13000 - 14000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
จังหวัด : กรุงเทพและปริมณฑล

ศรัทธา

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : ศรัทธา xxxxx
สมัครตำแหน่ง : พนักงาน
เงินเดือน : -  บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

กรองผลการค้นหา