พบ 4,650 ใบสมัคร แสดงผล 20 ใบสมัครต่อหน้า
ปาณิสรา

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
53%
ชื่อ-นามสกุล : ปาณิสรา xxxxx
สมัครตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ ,เจ้าหน้าที่บุคคล ,ผู้ประสานงาน
เงินเดือน : 15000 - 20000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : นักศึกษาฝึกงาน
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : กรุงเทพและปริมณฑล

นิสาชล

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : นิสาชล xxxxx
สมัครตำแหน่ง : ธุรการ
เงินเดือน : 11000 - 12000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : ปทุมธานี

นายกิตติ

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : นายกิตติ xxxxx
สมัครตำแหน่ง : Sturctural Draftsman
เงินเดือน : 33000 - 34000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : สูงกว่าปริญญาตรี
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

วรายุทธ

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : วรายุทธ xxxxx
สมัครตำแหน่ง : พนักงานขับรถ
เงินเดือน : -  บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
จังหวัด : อุบลราชธานี

อติชาต

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
81%
ชื่อ-นามสกุล : อติชาต xxxxx
สมัครตำแหน่ง : senior Creative, senior Event Designer, senior Graphic Designer
เงินเดือน : 55000 - 60000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : Trade Creative, Event Graphic Designer, Event Graphic Designer
ระดับการศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

สิทธิพร

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : สิทธิพร xxxxx
สมัครตำแหน่ง : ช่างไฟฟ้า
เงินเดือน : 10000 - 11000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : ลพบุรี

ปริษา

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : ปริษา xxxxx
สมัครตำแหน่ง : ประสานงาน/ธุรการ
เงินเดือน : 15000 - 16000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
จังหวัด : กรุงเทพและปริมณฑล

วรางคณา

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : วรางคณา xxxxx
สมัครตำแหน่ง : ผู้จัดการใหญ่
เงินเดือน : 100000 - 101000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : สูงกว่าปริญญาตรี
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

Punthikarn

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
งานบัญชี ชื่อ-นามสกุล : Punthikarn xxxxx
สมัครตำแหน่ง : ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
เงินเดือน : 50000 - 51000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : นครราชสีมา

ณัฐริกา

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : ณัฐริกา xxxxx
สมัครตำแหน่ง : Tour Operation Domestic
เงินเดือน : 18000 - 19000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

ดลเดช

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : ดลเดช xxxxx
สมัครตำแหน่ง : สำรวจอุบัติเหตุ
เงินเดือน : -  บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : กรุงเทพและปริมณฑล

พิมพร

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : พิมพร xxxxx
สมัครตำแหน่ง : ครู,อบรม,การตลาด
เงินเดือน : 28000 - 29000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

สุนีพร แซ่พัง

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
งานบัญชี ชื่อ-นามสกุล : สุนีพร แซ่พัง xxxxx
สมัครตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี
เงินเดือน : 35000 - 36000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : กรุงเทพและปริมณฑล

วาสนา

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
39%
งานบัญชี ชื่อ-นามสกุล : วาสนา xxxxx
สมัครตำแหน่ง : พนักงานบัญชี
เงินเดือน : 11000 - 12000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : พนักงานบัญชี (AP)
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : สระบุรี

ธิดาทิพย์

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
86%
ชื่อ-นามสกุล : ธิดาทิพย์ xxxxx
สมัครตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่อบรมและพัฒนา, เจ้าหน้าที่บุคคล, เจ้าหน้าที่สรรหาและคัดเลือก
เงินเดือน : 15000 - 16000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : นักศึกษาฝึกงานฝ่ายบุคคล, ผู้ช่วยทันตแพทย์, พนักงาน Part time
ระดับการศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
จังหวัด : กรุงเทพและปริมณฑล

กรกานต์

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : กรกานต์ xxxxx
สมัครตำแหน่ง : บริการลูกค้า
เงินเดือน : 16000 - 17000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : กรุงเทพและปริมณฑล

ศศิปภา

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : ศศิปภา xxxxx
สมัครตำแหน่ง : ทั่วไป
เงินเดือน : 10000 - 11000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

อภินันท์

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : อภินันท์ xxxxx
สมัครตำแหน่ง : เซลส์ เครดิต
เงินเดือน : 25000 - 26000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : ภาคใต้

กวินนา

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : กวินนา xxxxx
สมัครตำแหน่ง : นักการตลาด
เงินเดือน : 10000 - 11000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : ภาคเหนือ

Phueksapa

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
60%
งานบัญชี ชื่อ-นามสกุล : Phueksapa xxxxx
สมัครตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บัญชี / Junior Officer, เจ้าหน้าที่การเงิน / Junior Officer, เจ้าหน้าที่ธุรการ/ Junior Officer
เงินเดือน : 17000 - 16000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

กรองผลการค้นหา