พบ 5,042 ใบสมัคร แสดงผล 20 ใบสมัครต่อหน้า
จีรวรรณ

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : จีรวรรณ xxxxx
สมัครตำแหน่ง : พนักงานขาย
เงินเดือน : -  บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : สูงกว่าปริญญาตรี
จังหวัด : กาญจนบุรี

พรลภัส

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : พรลภัส xxxxx
สมัครตำแหน่ง : ไกด์จีน
เงินเดือน : -  บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : สูงกว่าปริญญาตรี
จังหวัด : เชียงใหม่

คาน

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : คาน xxxxx
สมัครตำแหน่ง : ช่างเชื่อม
เงินเดือน : 12000 - 13000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
จังหวัด : อุบลราชธานี

ธนิกานต์

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : ธนิกานต์ xxxxx
สมัครตำแหน่ง : ธุรการ
เงินเดือน : 30000 - 31000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

พัชรกันย์

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
งานบัญชี ชื่อ-นามสกุล : พัชรกันย์ xxxxx
สมัครตำแหน่ง : พนักงานบัญชี
เงินเดือน : 30000 - 31000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : สูงกว่าปริญญาตรี
จังหวัด : สมุทรปราการ

ปานฉัตร

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
งานบัญชี ชื่อ-นามสกุล : ปานฉัตร xxxxx
สมัครตำแหน่ง : พนังงาน
เงินเดือน : -  บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : ต่ำกว่าปริญญาตรี
จังหวัด : กาญจนบุรี

สิริมา

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
งานบัญชี ชื่อ-นามสกุล : สิริมา xxxxx
สมัครตำแหน่ง : บัญชี
เงินเดือน : 18000 - 19000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

แสงจันทร์

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
งานบัญชี ชื่อ-นามสกุล : แสงจันทร์ xxxxx
สมัครตำแหน่ง : หัวหน้างาน
เงินเดือน : 40000 - 41000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : ชลบุรี

ปิยมน

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : ปิยมน xxxxx
สมัครตำแหน่ง : พนักงาน
เงินเดือน : 9000 - 10000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : ต่ำกว่าปริญญาตรี
จังหวัด : กาญจนบุรี

เชิดชัย

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : เชิดชัย xxxxx
สมัครตำแหน่ง : โฟร์แมน
เงินเดือน : 18000 - 19000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : ชลบุรี

ปณชัย

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : ปณชัย xxxxx
สมัครตำแหน่ง : นักเรียน/นักศึกษา
เงินเดือน : -  บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : สูงกว่าปริญญาตรี
จังหวัด : ร้อยเอ็ด

จินตหรา

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : จินตหรา xxxxx
สมัครตำแหน่ง : ธุรการ,คีย์ข้อมมูล
เงินเดือน : -  บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : สูงกว่าปริญญาตรี
จังหวัด : กาญจนบุรี

สุภานาฏ

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : สุภานาฏ xxxxx
สมัครตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายบุคคล
เงินเดือน : 50000 - 51000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

ประสพสุข

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : ประสพสุข xxxxx
สมัครตำแหน่ง : รายวันฝ่ายผลิต ช่างก่อสร้าง
เงินเดือน : 10000 - 11000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : ต่ำกว่าปริญญาตรี
จังหวัด : เชียงใหม่

สุภารัตน์

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
งานบัญชี ชื่อ-นามสกุล : สุภารัตน์ xxxxx
สมัครตำแหน่ง : พนักงานบัญชี
เงินเดือน : 9000 - 10000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : ศรีสะเกษ

นิธิพร

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
31%
ชื่อ-นามสกุล : นิธิพร xxxxx
สมัครตำแหน่ง : ธรุการ, บัญชี
เงินเดือน : 15000-18000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : ขอนแก่น

รัตนวรรณ

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
งานบัญชี ชื่อ-นามสกุล : รัตนวรรณ xxxxx
สมัครตำแหน่ง : บัญชีต้นทุนอาวุโส
เงินเดือน : 27000 - 28000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

ทัศนีย์

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : ทัศนีย์ xxxxx
สมัครตำแหน่ง : คีย์ข้อมูล
เงินเดือน : -  บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
จังหวัด : กาญจนบุรี

นายมิ่งชัย

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : นายมิ่งชัย xxxxx
สมัครตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง
เงินเดือน : 10000 - 11000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : กรุงเทพและปริมณฑล

ขวัญกมล

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : ขวัญกมล xxxxx
สมัครตำแหน่ง : QA QC R&D
เงินเดือน : 20000 - 21000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

กรองผลการค้นหา