พบ 4,472 ใบสมัคร แสดงผล 20 ใบสมัครต่อหน้า
มลฤดี

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
42%
ชื่อ-นามสกุล : มลฤดี xxxxx
สมัครตำแหน่ง : คีย์ข้อมูล/ตรวจสอบเอกสาร
เงินเดือน : 10000 - 11000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : พนักงานขาย, พนักงานขาย, เจ้าหน้าที่คีย์ข้อมูล
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

ธนกร

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
57%
ชื่อ-นามสกุล : ธนกร xxxxx
สมัครตำแหน่ง : ช่างซ่อมคอมพิวเตอร์, พนักงานธุรการ
เงินเดือน : 10000 - 11000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : ปทุมธานี

jindamanee

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : jindamanee xxxxx
สมัครตำแหน่ง : ผู้ช่วยไกด์
เงินเดือน : 13000 - 14000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
จังหวัด : กรุงเทพและปริมณฑล

สุพัตรา

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
51%
ชื่อ-นามสกุล : สุพัตรา xxxxx
สมัครตำแหน่ง : ผู้ช่วยมัคคุเทศก์
เงินเดือน : 6000 - 9000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : พนักงานเสิร์ฟ
ระดับการศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
จังหวัด : กรุงเทพและปริมณฑล

นายไพโรจน์

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : นายไพโรจน์ xxxxx
สมัครตำแหน่ง : พนักงานขับรถ/ ผู้ช่วยฝ่ายจัดซื้อ
เงินเดือน : 18000 - 19000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : กรุงเทพและปริมณฑล

เทอดดำรงค์

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : เทอดดำรงค์ xxxxx
สมัครตำแหน่ง : ผู้ช่วยไกท์
เงินเดือน : -  บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
จังหวัด : กระบี่

หทัยรัตน์

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : หทัยรัตน์ xxxxx
สมัครตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป
เงินเดือน : 12000 - 13000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : สุราษฎร์ธานี

Daleela

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
งานบัญชี ชื่อ-นามสกุล : Daleela xxxxx
สมัครตำแหน่ง : นักวิเคราะห์สินเชื่อ
เงินเดือน : 15000 - 16000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : สตูล

ธีรวัฒน์

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : ธีรวัฒน์ xxxxx
สมัครตำแหน่ง : Graphic Design
เงินเดือน : 17000 - 18000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : ต่ำกว่าปริญญาตรี
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

Sujira

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : Sujira xxxxx
สมัครตำแหน่ง : Sale service,เลขาณุการ,บริการลูกค้า
เงินเดือน : 17000 - 18000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

อรนิดา

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : อรนิดา xxxxx
สมัครตำแหน่ง : ผู้ช่วยแพทเทินร์
เงินเดือน : 13000 - 14000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

ภควัต

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : ภควัต xxxxx
สมัครตำแหน่ง : พนักงานขับรถ
เงินเดือน : -  บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : สูงกว่าปริญญาตรี
จังหวัด : สมุทรสาคร

Srivieng

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : Srivieng xxxxx
สมัครตำแหน่ง : Manager
เงินเดือน : 60000 - 61000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : กรุงเทพและปริมณฑล

อรทัย

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : อรทัย xxxxx
สมัครตำแหน่ง : จัดซื้อ/ทรัพยากรบุคคล
เงินเดือน : 15000 - 16000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : กรุงเทพและปริมณฑล

ดรุณี

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : ดรุณี xxxxx
สมัครตำแหน่ง : ทุกตำแหน่ง
เงินเดือน : 9000 - 10000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : สูงกว่าปริญญาตรี
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

นาย อนุกูล

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : นาย อนุกูล xxxxx
สมัครตำแหน่ง : ผลิต
เงินเดือน : -  บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : ภาคเหนือ

เยาวทิดา

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : เยาวทิดา xxxxx
สมัครตำแหน่ง : telesale
เงินเดือน : 15000 - 16000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

ญาตาวี

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : ญาตาวี xxxxx
สมัครตำแหน่ง : ธุรการ ทั่วไป
เงินเดือน : 12000 - 13000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : กรุงเทพและปริมณฑล

พรพิมล

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
56%
ชื่อ-นามสกุล : พรพิมล xxxxx
สมัครตำแหน่ง : พนักงานทั่วไป, part time, คียเอกสาร
เงินเดือน : 9000 - 10000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : ต่ำกว่าปริญญาตรี
จังหวัด : กรุงเทพและปริมณฑล

สุรเชษฐ์

คะแนนความสมบูรณ์ประวัติ
0%
ชื่อ-นามสกุล : สุรเชษฐ์ xxxxx
สมัครตำแหน่ง : พนักงาน
เงินเดือน : 10000 - 11000 บาท
ตำแหน่งที่เคยทำ : -
ระดับการศึกษาสูงสุด : -
จังหวัด : สมุทรปราการ

กรองผลการค้นหา