ประวัติความเป็นมา

กว่า 50 ปี ที่กลุ่มบริษัทจินดาสุขได้ดำเนินธุรกิจการผลิต และจัดจำหน่ายอุปกรณ์ประปาภายใต้ตราสินค้า ASAHI ATACO SANWA และ RAMBO ซึ่งประสบความสำเร็จในระดับผู้นำตลาดส่วนราชการที่ให้บริการระบบประปา และตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ จากประสบการณ์ที่ยาวนาน และการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง เรากำลังสรรหาบุคลากรที่เหมาะสม มีความคิดสร้างสรรค์ และความมุ่งมั่นตั้งใจ เพื่อเข้าร่วมและก้าวสู่ความสำเร็จขององค์กรในระดับต่อไป

พันธกิจหลักของบริษัท

เราจะเป็นหมายเลข 1 ของ AEC ในการผลิตทั้งสินค้าและการให้บริการที่ใช้ระบบประปาและสุขาภิบาล โดยคำนึงถึงสิ่งแวคล้อมที่เป็นมิตรต่อชุมชน และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอันทันสมัย นำมาซึ่งความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า
 รายละเอียดงาน

- วิเคราะห์ข้อมูล / ยอดขาย เพื่อใช้ในการวางแผนเป้าหมายการขาย
- วิเคราะห์จุดขาย เพื่อเสนอ / ปรับปรุง และช่วยกระตุ้นยอดขาย
รวบรวมข้อมูลคู่แข่งและความเคลื่อนไหวทางการตลาด
ค้นหาลูกค้ารายใหม่
ให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์คำแนะนำและการแก้ปัญหากับลูกค้า
ประสานงานและรักษาสัมพันธภาพที่ดีกับลูกค้า / ตัวแทนจำหน่าย
การติดตามการชำระหนี้จากลูกค้า
สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า
 คุณสมบัติ

- เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
- วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ด้านงานขาย ในช่องทางโมเดิร์นเทรด ไม่น้อยกว่า 2 ปี
- มีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูล/ยอดขาย เพื่อใช้ในการวางแผนเป้าหมายการขาย
- มีความสามารถในการวิเคราะห์จุดขาย เพื่อเสนอ/ปรับปรุง เพื่อช่วยกระตุ้นยอดขาย
- สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่องานได้
- มีความรู้ ความสามารถในการใช้อุปกรณ์การทำงาน Network และ Microsoft Office ได้ดี
- มีรถยนต์ส่วนตัว และสามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
 วิธีการสมัคร

ส่ง Resume มาที่ คุณวรรณา และคุณสุชาดา
wanna.p@chindasook.co.th, suchada.p@chindasook.co.th

ติดต่อบริษัท
คุณ สุชาดา พิจารณา
บริษัท บางกอกวัสดุภัณฑ์ จำกัด
99
โทรศัพท์ : 02 129 5499 ต่อ 622-3
โทรสาร : 02 1295498
อีเมล์ : suchada.p@chindasook.co.th
เว็บไซต์ : www.sanwa.co.th

ข้อมูลตำแหน่งงาน

รหัสงาน : 516125
ตำแหน่งงาน : ผู้แทนขายโมเดิร์นเทรด (Sale Modern Trade Channel)
ประเภทงานหลัก : งานขาย / บริการลูกค้า / ประชาสัมพันธ์
ประเภทงานย่อย : งานขายปลีก
ประเภทธุรกิจ : วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
จำนวน : 1 อัตรา
เงินเดือน : ตามตกลง
สถานที่ปฏิบัติงาน : เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย และต่างจังหวัด
วันที่ลงประกาศ : วันที่ 17 มิถุนายน 2562