ประวัติความเป็นมา

กว่า 50 ปี ที่กลุ่มบริษัทจินดาสุขได้ดำเนินธุรกิจการผลิต และจัดจำหน่ายอุปกรณ์ประปาภายใต้ตราสินค้า ASAHI ATACO SANWA และ RAMBO ซึ่งประสบความสำเร็จในระดับผู้นำตลาดส่วนราชการที่ให้บริการระบบประปา และตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ จากประสบการณ์ที่ยาวนาน และการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง เรากำลังสรรหาบุคลากรที่เหมาะสม มีความคิดสร้างสรรค์ และความมุ่งมั่นตั้งใจ เพื่อเข้าร่วมและก้าวสู่ความสำเร็จขององค์กรในระดับต่อไป

พันธกิจหลักของบริษัท

เราจะเป็นหมายเลข 1 ของ AEC ในการผลิตทั้งสินค้าและการให้บริการที่ใช้ระบบประปาและสุขาภิบาล โดยคำนึงถึงสิ่งแวคล้อมที่เป็นมิตรต่อชุมชน และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอันทันสมัย นำมาซึ่งความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า
 รายละเอียดงาน

- รับผิดชอบกำหนดแนวทางวางกลยุทธ์ และแผนดำเนินงานการตลาดออนไลน์ทั้งหมด
- วิเคราะห์ customer insight หาความต้องการของลูกค้าในเรื่องการเสพข้อมูล content ของกลุ่มเป้าหมาย influencer ที่กลุ่มเป้าหมายตามอยู่
- สร้างTraffic ให้คนรู้จักบนโลกออนไลน์ให้มากที่สุดด้วยการใช้ประโยชน์ของช่องทางต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น SEO, PPC, Social network, Website, email, Google และเลือกใช้รูปแบบสื่อที่เหมาะสมกับแต่ละช่องทางเพื่อสื่อสารแบรนด์ ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย และสร้างยอดขายได้มากที่สุด
- คิดและบริหารแคมเปญการตตลาดบน Digital platform ทั้งหมดเช่น Social-Email-Website / Line เพื่อเชื่อมต่อไปจนถึง Offline และ E-Commerce
- ทำงานร่วมกับ graphic team และ content creator ในการสร้างสื่อและทำรูปแบบการนำเสนอให้น่าสนใจ
- บริหารจัดการต้นทุนงบโฆษณาออนไลน์ทั้งหมดของบริษัทให้มีประสิทธิภาพสูงสุดได้ ROI ตามเป้าหมายของบริษัท
- วิเคราะห์ข้อมูลที่มีอยู่ และข้อมูลที่เกิดจากการลงโฆษณามาใช้ประโยชน์ให้เกิดการพัฒนากับทุกทีม โดยเฉพาะการตลาดและทีมขาย
- Salary Range 30,000 บาท - 35,000 บาท
 คุณสมบัติ

- เพศชาย/หญิง อายุ 27-35 ปี
- จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาด, สาขานิเทศศาสตร์, สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ 4-6 ปีขึ้นไป
- มีทักษะภาษาอังกฤษจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และสามารถติดต่อประสารงานกับทีมงานที่เกี่ยวข้องได้ดี
- สามารถทำงานเป็นทีมได้อย่างดี
 วิธีการสมัคร

ส่ง Resume มาที่ คุณวรรณา และคุณสุชาดา
wanna.p@chindasook.co.th, suchada.p@chindasook.co.th

ติดต่อบริษัท
คุณ สุชาดา พิจารณา
บริษัท บางกอกวัสดุภัณฑ์ จำกัด
99
โทรศัพท์ : 02 129 5499 ต่อ 622-3
โทรสาร : 02 1295498
อีเมล์ : suchada.p@chindasook.co.th
เว็บไซต์ : www.sanwa.co.th

ข้อมูลตำแหน่งงาน

รหัสงาน : 555162
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่การตลาดดิจิตอลอาวุโส (Senior Digital Marketing)
ประเภทงานหลัก : งานการตลาด
ประเภทงานย่อย : งานสื่อสารการตลาด
ประเภทธุรกิจ : วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
จำนวน : 1 อัตรา
เงินเดือน : 30,000 บาท - 35,000 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
วันที่ลงประกาศ : วันที่ 17 มิถุนายน 2562