บริษัท ยูนิฟาย เคมิคอล (กรุ๊ป)
ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2549 ดำเนินธุรกิจด้านการนำเข้า และจัดจำหน่ายวัตถุดิบและสารผสมอาหารที่หลากหลาย จากผู้ผลิตชั้นนำทั่วโลกเพื่อรองรับความต้องการของอุตสาหกรรมอาหารภายในประเทศด้วยความพิถีพิถันและใส่ใจในการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพภายใต้เทคโนโลยีการผลิตอันทันสมัยบริหารจัดการโดยทีมงานที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมอาหารมากกว่า 20 ปีและขยายธุรกิจสู่อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ ในปี พ.ศ.2558 ภายใต้ชื่อ บริษัท ยูนิฟาย ฟีด จำกัด เพื่อนำเข้าและจัดจำหน่ายวัตถุดิบที่มีคุณภาพ ผ่านการรับรองมาตรฐานให้กับโรงงานผลิตอาหารสัตว์และฟาร์มปศุสัตว์ เรามุ่งมั่นพัฒนาการทำงานและการบริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าของเรา
เพราะ…ลูกค้าคือคนสำคัญของเรา…เสมอ
 รายละเอียดงาน

- รับผิดชอบการบริหารจัดการงานของแผนกคลังสินค้าให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับนโยบายบริษัท
- กำหนดทิศทาง, ควบคุม, ดูแลการทำงาน, และสามารถพัฒนาทีมงานคลังสินค้าให้ทำงานได้ตามมาตรฐาน
- ตัดสินใจและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในสายงานตามความเหมาะสม เพื่อให้งานเรียบร้อย
- งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 คุณสมบัติ

- มีความรู้ด้านระบบงาน ISO และการวางแผนงานให้สอดคล้องกับระบบงาน ISO
 วิธีการสมัคร

ส่งใบสมัครผ่านทาง JOBDST
ส่งใบสมัครผ่านทาง E-mail: Unify.recruit01@gmail.com
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
Tel. 02-962-6440-1 ต่อ 105 หรือ 087-758-7034 คุณเจน (ฝ่ายบุคคล)

ติดต่อบริษัท
คุณ เจน
บริษัท ยูนิฟาย ฟู๊ดซัพพลาย
72/66-67
โทรศัพท์ : 087-758-7034
โทรสาร : 02-962-6442
อีเมล์ : unify.recruit01@gmail.com
เว็บไซต์ : http://www.unifychemical.com

ข้อมูลตำแหน่งงาน

รหัสงาน : 555983
ตำแหน่งงาน : ผู้จัดการคลังสินค้า (ด่วนมาก)
ประเภทงานหลัก : งานจัดซื้อ / วัสดุ / คลังสินค้า / อาคารสถานที่
ประเภทงานย่อย : งานหัวหน้าคลังสินค้า
ประเภทธุรกิจ : ค้าปลีก
จำนวน : 1 อัตรา
เงินเดือน : 30,000 บาท - 50,000 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : บริษัท ยูนิฟาย ฟู๊ดซัพพลาย จำกัด (เลี่ยงเมืองปากเกร็ด 41)
วันที่ลงประกาศ : วันที่ 31 พฤษภาคม 2562