บริษัทเปิดดำเนินกิจการมามากกว่า 50 ปี มีความมั่นคงและเติบโตต่อไป บริษัทนำเข้าสินค้าเกี่ยวกับวัสดุ,เครื่องมือช่าง หลากหลายชนิด เพื่อจำหน่ายในกรุงเทพมหานครและในเขตปริมณฑล
 รายละเอียดงาน

- ปิดงบการเงินเพื่อนำเสนอผู้บริหารทุกเดือน
- ยื่นภาษีทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง
- ดูแลบัญชีรับ-จ่าย
 คุณสมบัติ

- ชาย/หญิง อายุ 22 - 30 ปี
- จบปริญญาตรีบัญชี
- มีประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป
- สามารถเซ็นรับรองเป็นผู้ทำบัญชีได้ (CPD)
 วิธีการสมัคร

-สมัครด้วยตนเอง (ใกล้ Major ปิ่นเกล้า)
-ส่งใบสมัครมาทาง email
-ส่งใบสมัครผ่านปุ่ม Apply Now ของ Jobthai.com
กรุณาแนบรูปถ่ายมาด้วยในการสมัคร

ติดต่อบริษัท
คุณ อรพินท์ ตันทองทิพย์
บริษัท สินพัฒนะอิมปอร์ตแอนด์เอ็กซ์ปอร์ต
448/89
โทรศัพท์ : 0899276666
โทรสาร : 024351978
อีเมล์ : sinhphatana89@gmail.com
เว็บไซต์ : -

ข้อมูลตำแหน่งงาน

รหัสงาน : 920245
ตำแหน่งงาน : สมุห์บัญชี
ประเภทงานหลัก : งานบัญชี / การเงิน
ประเภทงานย่อย : งานสมุห์บัญชี
ประเภทธุรกิจ : ส่งออก-นำเข้า
จำนวน : 1 อัตรา
เงินเดือน : ตามตกลง
สถานที่ปฏิบัติงาน : 448/89 อาคารสินพัฒนะ ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด
วันที่ลงประกาศ : วันที่ 14 มีนาคม 2562
ตำแหน่งอื่นของบริษัทนี้