บริษัท กรีธา กรุ๊ป ดำเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้างขนาดใหญ่ซึ่งก่อตั้งมานานกว่า 30 ปี มีความมั่นคงและกำลังเติบโตขึ้นในอนาคต มีกำลังขยายงานไปยังเขตต่างๆทั้งในกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เช่น นครราชสีมา ขอนเเก่น อุดรธานี ฯลฯ เเละมีเเผนการขยายงานไปยังภาคอื่นๆอีกมากมาย ทางบริษัทมีความต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ ความมุ่งมั่นตั้งใจ และทัศนคติที่ดี พร้อมที่จะร่วมงานกับทางบริษัท เพื่อเติบโตและก้าวไปเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จร่วมกัน
กรีธา แอนด์แอสโซซิเอทส์ จำกัด
กรีธา แอนด์แอสโซซิเอทส์ จำกัด
 รายละเอียดงาน

1. มีความสามารถในการบริหารงานบุคคลทั้ง HRM และ HRD
2. มีบุคลิกภาพการเป็นผู้นำ และมนุษยสัมพันธ์ดี
3. มีความรู้เกี่ยวกับการกำหนดกลยุทธ์การทำงานและการวางแผนรวมทั้งสามารถทำงานตามแผนงานได้เป็นอย่างดี
4. มีความรู้ด้านกฏหมายแรงงานและงานบริหารงานบุคคลทั้งหมดเป็นอย่างดี
5. มีทัศนะคติที่ดีต่อองค์กร พร้อมทั้งทุ่มเทให้งาน มีความรับผิดชอบในการทำงานเพื่อให้งานเสร็จทันตามกำหนด
 คุณสมบัติ

จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือโท สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
เพศ : ชาย - หญิง
อายุ : 29 - 40 ปี
มีประสบการณ์ด้านงานบุคคล 5 ปีขึ้นไป
มีภาวะผู้นำ มีใจรักในการบริการ สามารถสื่อสารเเละประสานงานกับฝ่ายต่างๆได้อย่างดี
มีความเข้าใจในหลักการเเละกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลต่างๆ
มีความคิด ริเริ่มสร้างสรรค์ มีความกระตือรือร้น เเละมีทักษะในการทำงานเป็นทีม
สามารถทำงานภายใต้ความกดดันเเละปรับตัวต่อการเปลี่ยนเเปลงได้ดี
 วิธีการสมัคร

สมัครได้โดยผ่าน Email หรือ สมัครด้วยตนเองและส่งจดหมายผ่านไปรษณีย์
E - mail : ka--hr@hotmail.com

ติดต่อบริษัท
คุณ ฝ่ายบุคคล ( น้ำ )
บริษัท กรีธา แอนด์แอสโซซิเอทส์ จำกัด
1
โทรศัพท์ : 02-936-1727 ต่อ 119
โทรสาร : -
อีเมล์ : ka--hr@hotmail.com
เว็บไซต์ : -

ข้อมูลตำแหน่งงาน

รหัสงาน : 185549
ตำแหน่งงาน : หัวหน้าฝ่ายบุคคล
ประเภทงานหลัก : งานทรัพยากรบุคคล
ประเภทงานย่อย : งานทรัพยากรบุคคล
ประเภทธุรกิจ : วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
จำนวน : ไม่ระบุ
เงินเดือน : ตามประสบการณ์
สถานที่ปฏิบัติงาน : อาคาร TP&T ชั้น 18 ซอยวิภาวดี - รังสิต 19 ถนนวิภาวีดรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กทม.10900
วันที่ลงประกาศ : วันที่ 6 มีนาคม 2562