บริษัท วิศวกรรมเคมี จำกัด ได้จัดตั้งและดำเนินการมาเป็นระยะเวลากว่า 41 ปี เป็นหนึ่งในกลุ่มผู้นำที่จำหน่ายสารเคมีและเทคโนโลยีในระบบปรับสภาพน้ำ และบำบัดน้ำเสียของโรงงานอุตสาหกรรม สารเคมีสำหรับหม้อไอน้ำและระบบหล่อเย็น มีทีมงานขาย นักเคมี และฝ่ายเทคนิคและพัฒนาโครงการที่เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์พร้อมให้คำแนะนำ ปรึกษาเพื่อการป้องกันและแก้ปัญหาเกี่ยวกับระบบน้ำให้บรรลุผลตามความต้องการและสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า มีการปรับปรุงธุรกิจที่เกี่ยวกับระบบน้ำอย่างต่อเนื่องในทุก ๆ ด้านเพื่อให้ลูกค้าได้รับการบริการตามความต้องการอย่างครบวงจร ปัจจุบันลูกค้าของบริษัทฯ มีอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น โรงงานน้ำตาล โรงไฟฟ้า อาหาร เครื่องดื่ม กระดาษ สิ่งทอ อิเล็กทรอนิกส์ เคมีภัณฑ์ โรงแรม และอาคารสำนักงาน ฯลฯ บริษัทฯรับบริการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ น้ำเสีย และสินค้า รวมทั้งให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระบบน้ำทั้งหมดและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เคมีทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 รายละเอียดงาน

1. สามารถทำงานทางด้านการวิเคราะห์ตัวอย่างต่างๆ ด้วยเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับทางเคมี
2. วิเคราะห์ น้ำเสีย น้ำจ้าง น้ำบริการ วิเคราะห์เชื้อแบคทีเรียในน้ำ จัดเตรียมเอกสารวิธีวิเคราะห์
3. ทำการควบคุมคุณภาพการวิเคราะห์ต่างๆ ให้ได้มาตรฐาน พร้อมออกรายงานการวิเคราะห์น้ำ
 คุณสมบัติ

เพศ หญิง
ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี หรือเทียบเท่า
มีความรู้ภาษาอังกฤษและสามารถใช้โปรแกรม MS office
ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 วิธีการสมัครติดต่อบริษัท
คุณ กมลชนก อัจฉริยอรพินท์
บริษัท วิศวกรรมเคมี จำกัด
1048/2
โทรศัพท์ : 02-744-9911 #119
โทรสาร : -
อีเมล์ : akamolchanok@tcesolutions.com
เว็บไซต์ : -

ข้อมูลตำแหน่งงาน

รหัสงาน : 581313
ตำแหน่งงาน : Chemist/นักเคมี
ประเภทงานหลัก : งานวิทยาศาสตร์ / เคมี / ชีวะ / ฟิสิกส์ / วิจัย
ประเภทงานย่อย : งานนักเคมี
ประเภทธุรกิจ : อุตสาหกรรมเคมี-พลาสติก
จำนวน : ไม่ระบุ
เงินเดือน : ตามตกลง
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
วันที่ลงประกาศ : วันที่ 10 สิงหาคม 2561
ตำแหน่งอื่นของบริษัทนี้