บริษัท วิศวกรรมเคมี จำกัด ได้จัดตั้งและดำเนินการมาเป็นระยะเวลากว่า 41 ปี เป็นหนึ่งในกลุ่มผู้นำที่จำหน่ายสารเคมีและเทคโนโลยีในระบบปรับสภาพน้ำ และบำบัดน้ำเสียของโรงงานอุตสาหกรรม สารเคมีสำหรับหม้อไอน้ำและระบบหล่อเย็น มีทีมงานขาย นักเคมี และฝ่ายเทคนิคและพัฒนาโครงการที่เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์พร้อมให้คำแนะนำ ปรึกษาเพื่อการป้องกันและแก้ปัญหาเกี่ยวกับระบบน้ำให้บรรลุผลตามความต้องการและสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า มีการปรับปรุงธุรกิจที่เกี่ยวกับระบบน้ำอย่างต่อเนื่องในทุก ๆ ด้านเพื่อให้ลูกค้าได้รับการบริการตามความต้องการอย่างครบวงจร ปัจจุบันลูกค้าของบริษัทฯ มีอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น โรงงานน้ำตาล โรงไฟฟ้า อาหาร เครื่องดื่ม กระดาษ สิ่งทอ อิเล็กทรอนิกส์ เคมีภัณฑ์ โรงแรม และอาคารสำนักงาน ฯลฯ บริษัทฯรับบริการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ น้ำเสีย และสินค้า รวมทั้งให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระบบน้ำทั้งหมดและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เคมีทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 รายละเอียดงาน

• เพิ่มยอดขายและรักษาลูกค้าให้เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทฯ กำหนด
• แก้ไขปัญหาให้กับลูกค้า
• พัฒนาลูกค้าเดิมเพื่อให้มียอดขายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
 คุณสมบัติ

• เพศหญิง/เพศชาย
• ใช้ภาษาอังกฤษติดต่องานได้
• ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ ด้านเคมี, ชีววิทยา , สิ่งแวดล้อม เทียบเท่า
• มีพาหนะส่วนตัวสามารถเดินทางติดต่องานต่างจังหวัดได้
 วิธีการสมัครติดต่อบริษัท
คุณ กมลชนก อัจฉริยอรพินท์
บริษัท วิศวกรรมเคมี จำกัด
1048/2
โทรศัพท์ : 02-744-9911 #119
โทรสาร : -
อีเมล์ : akamolchanok@tcesolutions.com
เว็บไซต์ : -

ข้อมูลตำแหน่งงาน

รหัสงาน : 530314
ตำแหน่งงาน : Sales Executive/พนักงานขาย
ประเภทงานหลัก : งานขาย / บริการลูกค้า / ประชาสัมพันธ์
ประเภทงานย่อย : งานขาย
ประเภทธุรกิจ : อุตสาหกรรมเคมี-พลาสติก
จำนวน : ไม่ระบุ
เงินเดือน : ตามตกลง
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
วันที่ลงประกาศ : วันที่ 10 สิงหาคม 2561
ตำแหน่งอื่นของบริษัทนี้