นำเข้าเฟอร์นิเจอร์จากต่างประเทศ , รับออกแบบ, ตกแต่ง ฯลฯ ให้กับโครงการต่างๆ เช่น โรงแรม, คอนโด ฯลฯ
 รายละเอียดงาน

1)ปิดงบการเงินฯลฯ
2)จัดทำรายงานงบการเงิน และอื่นๆ เสนอต่อผู้บริหาร
3)จัดทำ Cashflow
4)จัดทำภาษีอากรต่างๆ ที่เกี่ยวกับธุรกิจ
5)บริหารจัดการทีมงานทำงานให้สำเร็จตามเป้าหมาย
6)ควบคุมดูแลรายรับ-รายจ่าย
7)อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 คุณสมบัติ

1)มีเลข CPD
2)จบปริญญาตรี บัญชี
3)มีประสบการณ์ในตำแหน่ง 5 ปีขึ้นไป
4)มีความเป็นมืออาชีพ
5)ใช้โปรแกรมบัญชี Express ได้
 วิธีการสมัคร

1)ส่งใบสมัครได้ที่ E-mail : account.kingfogroup@gmail.com
2)สมัครด้วยตนเอง ติดต่อ คุณวันดี โทร.02-7971888 ต่อ 103

ติดต่อบริษัท
คุณ วันดี
บริษัท บริษัท คิงโฟ กรุ๊ป จำกัด
1888 ถนนพระราม 9 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
โทรศัพท์ : 02-7971888 ต่อ 103
โทรสาร : 02-7971819
อีเมล์ : account.kingfogroup@gmail.com
เว็บไซต์ : http://www.kingfogroup.com/

ข้อมูลตำแหน่งงาน

รหัสงาน : 300395
ตำแหน่งงาน : ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
ประเภทงานหลัก : งานบัญชี / การเงิน
ประเภทงานย่อย : งานบัญชีและการเงินอื่นๆ
ประเภทธุรกิจ : เฟอร์นิเจอร์/เครื่องใช้ในบ้าน
จำนวน : 1 อัตรา
เงินเดือน : ตามประสบการณ์
สถานที่ปฏิบัติงาน : 1888 ถนนพระราม 9 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร
วันที่ลงประกาศ : วันที่ 1 สิงหาคม 2561
ตำแหน่งอื่นของบริษัทนี้