บริษัท คอสโมเนชั่น จำกัด ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตและจำหน่ายเครื่องสำอางและเวชภัณฑ์ยา
 รายละเอียดงาน

1.จัดทำรายงาน Bank Transaction ,Cash flow ,Cash Balance
2.Reconcile G-L Bank
3.จัดทำและตรวจสอบการรับ-จ่าย รายอาทิตย์ และรายเดือน พร้อมสรุปรายละเอียดส่งผู้บังคับบัญชา
4.จัดทำและบันทึกสินค้าคงเหลือพร้อมกับดูแลต้นทุนของแต่ละสินค้า
5.จัดทำทะเบียนสินทรัพย์ถาวร
6.ดูแลบัญชีด้านเจ้าหน้า ลูกหนี้ และสินค้าคงเหลือ
7.จัดทำรายงานที่เกี่ยวกับบัญชี
8.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
 คุณสมบัติ

- เพศ ชาย/หญิง อายุ 25 - 35 ปี
- สามารถปิดงบการเงินได้
- มีประสบการณ์ทางด้านบัญชีโดยตรง โดยเฉพาะบัญชีต้นทุนโรงงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษระดับปานกลาง จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีความรุ้เรื่องมาตรฐานการบัญชีและภาษีอากร
- มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
- ซื่อสัตย์ ขยัน ตั้งใจ เรียนรู้งานได้เร็ว
- มีความรู้เรื่องบัญชีต้นทุน
 วิธีการสมัคร

รับสมัครงานผ่านทาง Jobbst
ส่งจดหมายสมัครงานทาง E-mail : hr@cosmonation.co.th
ส่งจดหมายสมัครงานทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่บริษัท (สมัครงาน)
สมัครด้วยตนเองทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 15.30 น.

ติดต่อบริษัท
คุณ บุษรา
บริษัท คอสโมเนชั่น จำกัด
24/10
โทรศัพท์ : 0645364265,0994542395
โทรสาร : -
อีเมล์ : ้hr@cosmonation.co.th
เว็บไซต์ : -

ข้อมูลตำแหน่งงาน

รหัสงาน : 519109
ตำแหน่งงาน : ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกบัญชี
ประเภทงานหลัก : งานบัญชี / การเงิน
ประเภทงานย่อย : งานบัญชี
ประเภทธุรกิจ : ยา/เครื่องสำอาง/เครื่องมือแพทย์
จำนวน : 1 อัตรา
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กิ่งแก้ว 25/2 ติดรพ.จุฬารัตน์ 9
วันที่ลงประกาศ : วันที่ 31 พฤษภาคม 2561