บริษัทเปิดทำการตั้งแต่ปี 2546 เนื่องจากระบบการบริหารจัดการที่ดี ประกอบกับ software บัญชีที่พัฒนาขึ้นมาเองเพื่อใช้กับงานของสำนักงานบัญชีโดยเฉพาะ จึงทำให้ งานไม่หนักเหมือนสำนักงานบัญชีที่อื่น ช่วงฤดูกาลยื่นงบการเงินประจำปีจึงไม่ต้องทำงานล่วงเวลาแต่อย่างใด
 รายละเอียดงาน

- รับเอกสารลูกค้า สรุปยื่นภาษี หัก ณ ที่จ่าย และ ภาษีมูลค่าเพิ่มประจำเดือนให้ลูกค้า
- บันทึกบัญชีและปิดงบการเงินประจำเดือน
- ปิดงบประจำปี ประสานงานผู้สอบบัญชี ทำแบบนำส่งงบและภาษีประจำปี
 คุณสมบัติ

จบปวส. หรือ ปริญญาตรีด้านบัญชี
ถ้าเคยทำงานด้านสำนักงานบัญชี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 วิธีการสมัคร

สมัครด้วยตนเอง พร้อมนัดสัมภาษณ์งานที่บริษัท

ติดต่อบริษัท
คุณ นายวีรภูมิ เฮงอนุพันธ์
บริษัท เอทีเอส การบัญชี จำกัด
88/30
โทรศัพท์ : 0815858656
โทรสาร : 034110369
อีเมล์ : veerapoom@yahoo.com
เว็บไซต์ : www.atsaccounting.com

ข้อมูลตำแหน่งงาน

รหัสงาน : 101518
ตำแหน่งงาน : พนักงานบัญชี
ประเภทงานหลัก : งานบัญชี / การเงิน
ประเภทงานย่อย : งานบัญชี
ประเภทธุรกิจ : สำนักงานบัญชีและกฎหมาย
จำนวน : 2 อัตรา
เงินเดือน : 14,000 บาท - 17,000 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : 88/30 ม.1 ต.นาดี อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
วันที่ลงประกาศ : วันที่ 9 กรกฎาคม 2561