บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ผลิตข้าวโพดหวานบรรจุกระป๋อง และแช่แข็ง เพื่อส่งออก ซึ่งบริษัทฯได้รับมาตรฐานระบบ GMP,HACCP,BRC&IFS และISO14001 ทางบริษัทฯต้องการรับบุคลากร ที่มีความรู้ความสามารถ เพื่อรองรับการเติบโตของบริษัทฯ
ซันสวีท จำกัด(มหาชน)
ซันสวีท จำกัด(มหาชน)
ซันสวีท จำกัด(มหาชน)
 รายละเอียดงาน

- ตรวจสอบคุณภาพการผลิตข้าวโพดหวานบรรจุกระป๋อง และแช่แข็ง ประจำแผนก Canning , Pouch , Frozen
- รายได้วันละ 320 บาท (ไม่รวม OT.)
- สามารถเข้ามาสมัครงานได้ที่บริษัทฯ วันจันทร์-วันเสาร์ เวลา 8.00 น.- 17.00 น.
 คุณสมบัติ

- ชาย / หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป
- สัญชาติไทย , มีบัตรประชาชนไทย
- วุฒิการศึกษา ม.6 - ป.ตรี
 วิธีการสมัคร

สมัครงานด้วยตนเองตามที่อยู่บริษัทฯ
สมัครทาง www.sunsweetthai.com
สมัครทาง www.jobdst.com

ติดต่อบริษัท
คุณ นายภาคภูมิ ทาทอง
บมจ. ซันสวีท จำกัด(มหาชน)
9
โทรศัพท์ : 053-106538-40
โทรสาร : 053-106541
อีเมล์ : hr@sunsweetthai.com
เว็บไซต์ : www.sunsweetthai.com

ข้อมูลตำแหน่งงาน

รหัสงาน : 769014
ตำแหน่งงาน : พนักงานควบคุมคุณภาพ (QC)
ประเภทงานหลัก : งานช่างอุตสาหกรรม / ช่างฝีมือ / ฝ่ายผลิต
ประเภทงานย่อย : งานเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต
ประเภทธุรกิจ : การเกษตร
จำนวน : 5 อัตรา
เงินเดือน : 320 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : บริษัท ซันสวีท จำกัด(มหาชน)
วันที่ลงประกาศ : วันที่ 3 กรกฎาคม 2561