บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ผลิตข้าวโพดหวานบรรจุกระป๋อง และแช่แข็ง เพื่อส่งออก ซึ่งบริษัทฯได้รับมาตรฐานระบบ GMP,HACCP,BRC&IFS และISO14001 ทางบริษัทฯต้องการรับบุคลากร ที่มีความรู้ความสามารถ เพื่อรองรับการเติบโตของบริษัทฯ
ซันสวีท จำกัด(มหาชน)
ซันสวีท จำกัด(มหาชน)
ซันสวีท จำกัด(มหาชน)
 รายละเอียดงาน

- ควบคุมเครื่องจักรในกระบวนการผลิตข้าวโพดหวานบรรจุกระป๋อง และแช่แข็ง ประจำแผนก Canning , Pouch , Frozen
- รายได้วันละ 350 บาท (ไม่รวม OT.)
- ค่าตำแหน่ง 2,000 บาท / เดือน
- สามารถเข้ามาสมัครงานได้ที่บริษัทฯ วันจันทร์-วันเสาร์ เวลา 8.00 น.- 17.00 น.
 คุณสมบัติ

- ชาย / หญิง
- วุฒิ ปวช. / ปวส. / ป.ตรี
- สาขาช่างยนต์ / ช่างกล / ช่างไฟฟ้า / ช่างเชื่อมโลหะ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์การควบคุมเครื่องจักรในกระบวนการผลิต
 วิธีการสมัคร

สมัครงานด้วยตนเองตามที่อยู่บริษัทฯ
สมัครทาง www.sunsweetthai.com
สมัครทาง www.jobdst.com

ติดต่อบริษัท
คุณ นายภาคภูมิ ทาทอง
บมจ. ซันสวีท จำกัด(มหาชน)
9
โทรศัพท์ : 053-106538-40
โทรสาร : 053-106541
อีเมล์ : hr@sunsweetthai.com
เว็บไซต์ : www.sunsweetthai.com

ข้อมูลตำแหน่งงาน

รหัสงาน : 591236
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องจักร (OAC : Operation Adjust and Clening )
ประเภทงานหลัก : งานช่างอุตสาหกรรม / ช่างฝีมือ / ฝ่ายผลิต
ประเภทงานย่อย : งานเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต
ประเภทธุรกิจ : การเกษตร
จำนวน : 10 อัตรา
เงินเดือน : 350 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : บริษัท ซันสวีท จำกัด(มหาชน)
วันที่ลงประกาศ : วันที่ 3 กรกฎาคม 2561