บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ผลิตข้าวโพดหวานบรรจุกระป๋อง และแช่แข็ง เพื่อส่งออก ซึ่งบริษัทฯได้รับมาตรฐานระบบ GMP,HACCP,BRC&IFS และISO14001 ทางบริษัทฯต้องการรับบุคลากร ที่มีความรู้ความสามารถ เพื่อรองรับการเติบโตของบริษัทฯ
ซันสวีท จำกัด(มหาชน)
ซันสวีท จำกัด(มหาชน)
ซันสวีท จำกัด(มหาชน)
 รายละเอียดงาน

- ควบคุมการใช้งานหม้อไอน้ำ หรือหม้อต้มฯ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน
- ปฏิบัติงานตรวจเช็ค ซ่อมแซม และบำรุงรักษาเครื่องจักร อุปกรณ์ระบบผลิตไอน้ำให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน และมีความปลอดภัย
 คุณสมบัติ

- ชาย/หญิง
- วุฒิการศึกษา ปวส.-ป.ตรี สาขาช่างยนต์ / ช่างกลโรงงาน หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- มีใบอนุญาตผู้ควบคุมประจำหม้อไอน้ำ
- มีประสบการณ์ควบคุมบอยเลอร์ Boiler 3-5 ปี พิจารณาเป็นพิเศษ
 วิธีการสมัคร

สมัครงานด้วยตนเองตามที่อยู่บริษัทฯ
สมัครทาง www.sunsweetthai.com
สมัครทาง www.jobdst.com

ติดต่อบริษัท
คุณ นายภาคภูมิ ทาทอง
บมจ. ซันสวีท จำกัด(มหาชน)
9
โทรศัพท์ : 053-106538-40
โทรสาร : 053-106541
อีเมล์ : hr@sunsweetthai.com
เว็บไซต์ : www.sunsweetthai.com

ข้อมูลตำแหน่งงาน

รหัสงาน : 388859
ตำแหน่งงาน : หัวหน้าควบคุมบอยเลอร์ Boiler
ประเภทงานหลัก : งานช่างอุตสาหกรรม / ช่างฝีมือ / ฝ่ายผลิต
ประเภทงานย่อย : งานช่างกลโรงงาน
ประเภทธุรกิจ : การเกษตร
จำนวน : 1 อัตรา
เงินเดือน : ตามตกลง
สถานที่ปฏิบัติงาน : บริษัท ซันสวีท จำกัด(มหาชน)
วันที่ลงประกาศ : วันที่ 3 กรกฎาคม 2561