บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ผลิตข้าวโพดหวานบรรจุกระป๋อง และแช่แข็ง เพื่อส่งออก ซึ่งบริษัทฯได้รับมาตรฐานระบบ GMP,HACCP,BRC&IFS และISO14001 ทางบริษัทฯต้องการรับบุคลากร ที่มีความรู้ความสามารถ เพื่อรองรับการเติบโตของบริษัทฯ
ซันสวีท จำกัด(มหาชน)
ซันสวีท จำกัด(มหาชน)
ซันสวีท จำกัด(มหาชน)
 รายละเอียดงาน

- ปฏิบัติงานซ่อมแซม บำรุงรักษา ดูแล ระบบเครื่องจักรในโรงงาน
- ปฏิบัติงานซ่อมแซม บำรุงรักษา ดูแล ระบบไฟฟ้าในโรงงาน
- ปฏิบัติงานงานซ่อมสร้างภายในโรงงาน
- ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
 คุณสมบัติ

- ชาย / หญิง
- วุฒิ ปวช.-ป.ตรี
- สาขาช่างยนต์ / ช่างกล / ช่างเขียนแบบ / ช่างเชื่อมโลหะ / ช่างไฟฟ้า หรือช่างสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์งานซ่อมบำรุงเครื่องจักร , งานเชื่อมโลหะ , งานกลึง ,พิจารณาเป็นพิเศษ
- รักในงานช่าง ใฝ่เรียนรู้ศึกษาเทคโนโลยีใหม่ๆ มีความอดทน ละเอียดรอบคอบ
 วิธีการสมัคร

สมัครงานด้วยตนเองตามที่อยู่บริษัทฯ
สมัครทาง www.sunsweetthai.com
สมัครทาง www.jobdst.com

ติดต่อบริษัท
คุณ นายภาคภูมิ ทาทอง
บมจ. ซันสวีท จำกัด(มหาชน)
9
โทรศัพท์ : 053-106538-40
โทรสาร : 053-106541
อีเมล์ : hr@sunsweetthai.com
เว็บไซต์ : www.sunsweetthai.com

ข้อมูลตำแหน่งงาน

รหัสงาน : 845061
ตำแหน่งงาน : ช่างซ่อมบำรุง ช่างยนต์ / ช่างไฟฟ้า / ช่างเชื่อม / ช่างกลโรงงาน และอื่นๆ
ประเภทงานหลัก : งานช่างอุตสาหกรรม / ช่างฝีมือ / ฝ่ายผลิต
ประเภทงานย่อย : งานช่างซ่อมบำรุงโรงงาน
ประเภทธุรกิจ : การเกษตร
จำนวน : 5 อัตรา
เงินเดือน : ตามตกลง
สถานที่ปฏิบัติงาน : บริษัท ซันสวีท จำกัด(มหาชน)
วันที่ลงประกาศ : วันที่ 3 กรกฎาคม 2561