บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ผลิตข้าวโพดหวานบรรจุกระป๋อง และแช่แข็ง เพื่อส่งออก ซึ่งบริษัทฯได้รับมาตรฐานระบบ GMP,HACCP,BRC&IFS และISO14001 ทางบริษัทฯต้องการรับบุคลากร ที่มีความรู้ความสามารถ เพื่อรองรับการเติบโตของบริษัทฯ
ซันสวีท จำกัด(มหาชน)
ซันสวีท จำกัด(มหาชน)
ซันสวีท จำกัด(มหาชน)
 รายละเอียดงาน

- บริหารงานด้านการผลิตภายในบริษัทฯ
- วางแผน และควบคุมการผลิตให้ได้ตามเป้าหมาย
- บริหารบุคคลภายในแผนก เพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน
- ปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา
 คุณสมบัติ

- ชาย / หญิง
- สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร / วิศวกรรมอาหาร / หรือสาขาอื่น ที่เกี่ยวข้อง
- มีความรู้ด้านระบบคุณภาพ BRC , IFS , ISO , HACCP , GMP
- มีความเป็นผู้นำ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
- มีประสบการณ์ด้านอุตสาหกรรมแปรรูปผัก-ผลไม้ บรรจุกระป๋อง / แช่แข็ง จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 วิธีการสมัคร

สมัครงานด้วยตนเองตามที่อยู่บริษัทฯ
สมัครทาง www.sunsweetthai.com
สมัครทาง www.jobdst.com

ติดต่อบริษัท
คุณ นายภาคภูมิ ทาทอง
บมจ. ซันสวีท จำกัด(มหาชน)
9
โทรศัพท์ : 053-106538-40
โทรสาร : 053-106541
อีเมล์ : hr@sunsweetthai.com
เว็บไซต์ : www.sunsweetthai.com

ข้อมูลตำแหน่งงาน

รหัสงาน : 681707
ตำแหน่งงาน : ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกผลิต (Canning / Frozen / Pouch)
ประเภทงานหลัก : งานช่างอุตสาหกรรม / ช่างฝีมือ / ฝ่ายผลิต
ประเภทงานย่อย : งานเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต
ประเภทธุรกิจ : การเกษตร
จำนวน : 1 อัตรา
เงินเดือน : ตามตกลง
สถานที่ปฏิบัติงาน : บริษัท ซันสวีท จำกัด(มหาชน)
วันที่ลงประกาศ : วันที่ 3 กรกฎาคม 2561