ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าติดตั้ง
 รายละเอียดงาน

หน้าที่ความรับผิดชอบ:
1. จัดทำแฟ้มลูกหนี้และใบวางบิล
2. บันทึกชำระและออกใบเสร็จรับเงิน
3. สรุปลูกหนี้คงค้างทุกสิ้นเดือน
4. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 คุณสมบัติ

คุณสมบัติของผู้สมัคร:
1. เพศหญิง
2. อายุ 20 ปีขึ้นไป
3. จบการศึกษาระดับ ปวช.-ปวส. ทางด้านบัญชี
4. ประสบการณ์งาน 1 ปีขึ้นไป
(หมายเหตุ : ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)

คุณสมบัติเพิ่มเติม:
1. มีประสบการณ์ด้านบัญชีลูกหนี้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
2. มีความรับผิดชอบและละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติงาน
3. ใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
4. เริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 วิธีการสมัคร

มาสมัครด้วยตนเอง หรือ ส่งประวัติย่อ (Resume)และสำเนาบัตรประชาชน, หลักฐานการศึกษา มาทางไปรษณีย์ วงเล็บมุมซองว่า สมัครงาน มาที่ บจ. ที.แอล.เอส.เอ็นจิเนียริ่ง 370 ถ.วิสุทธิ์กษัตริย์ แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กทม. 10200

ติดต่อบริษัท
คุณ มิ่งขวัญ ชัยบุตร
บริษัท ดี.อาร์. อินดัสเตรียล
370
โทรศัพท์ : 02-2804343
โทรสาร : 02-6292647-8
อีเมล์ : tls_mingkwan@outlook.com
เว็บไซต์ : http://www.tlsengineering.com

ข้อมูลตำแหน่งงาน

รหัสงาน : 819291
ตำแหน่งงาน : พนักงานบัญชี
ประเภทงานหลัก : งานบัญชี / การเงิน
ประเภทงานย่อย : งานพนักงานบัญชี / เสมียนบัญชี
ประเภทธุรกิจ : อุตสาหกรรมเหล็ก/โลหะ
จำนวน : 1 อัตรา
เงินเดือน : ตามตกลง
สถานที่ปฏิบัติงาน : บริษัท ที.แอล.เอส. เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด บ้านเลขที่ 370 ถ.วิสุทธิ์กษัตริย์ บ้านพานถม พระนคร กทม. โทร: 02-280-4343
วันที่ลงประกาศ : วันที่ 7 มิถุนายน 2561