รายละเอียดงาน

- ควบคุมดูแลสินค้า เข้า -ออก และจัดเตรียมสินค้าส่งให้กับลูกค้าตามแผนงาน
- จัดสรรพื้นที่ในการจัดเก็บสินค้าโดยแปรตามหมวดหมู่และปฏิบัติตามระบบ FIFO
- ควบคุมการ Load สินค้าตามระยะเวลา
- ตรวจสอบ บำรุงรักษา และดูแลกา่รนำรถยกเข้าซ่อมบำรุงตามระยะเวลาที่กำหนด
 คุณสมบัติ

-เพศ ชาย
-วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป
-อายุ 22-35 ปี
-สามารถอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษ ได้ (พอใช้)
-สามารถขับรถโฟร์คลิฟท์ได้ (มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี)
 วิธีการสมัครติดต่อบริษัท
คุณ บังอร แดงวิจิตร
บริษัท สยามเทคนิค ชิมิสึ

โทรศัพท์ : 025170040
โทรสาร : -
อีเมล์ : -
เว็บไซต์ : -

ข้อมูลตำแหน่งงาน

รหัสงาน : 815258
ตำแหน่งงาน : พนักงานคลังสินค้าสำเร็จรูป
ประเภทงานหลัก : งานช่างอุตสาหกรรม / ช่างฝีมือ / ฝ่ายผลิต
ประเภทงานย่อย :
ประเภทธุรกิจ : อุตสาหกรรมยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
จำนวน : 1 อัตรา
เงินเดือน : ตามตกลง
สถานที่ปฏิบัติงาน : นิคมอุตสาหกรรมบางชัน
วันที่ลงประกาศ : วันที่ 8 พฤษภาคม 2561
ตำแหน่งอื่นของบริษัทนี้