บริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค จำกัด(มหาชน) เป็นผู้นำด้านการผลิต และจัดจำหน่ายกระเบื้องปูพื้นและบุผนัง ภายใต้เครื่องหมายการค้าตราไดนาสตี้และตราไทล์ท้อป มีโรงงานผลิตตั้งอยู่ที่จังหวัดสระบุรีและสาขาอีกมากกว่า 200 สาขาทั่วประเทศ เปิดโอกาสดีๆให้เพื่อนร่วมงานรุ่นใหม่ที่ชอบงานท้าทาย เพื่อรองรับการขยายสาขาอีกเป็นจำนวนมาก
 รายละเอียดงาน

• บันทึกตั้งเจ้าหนี้การค้า และเจ้าหนี้เบ็ดเตล็ดอื่น
• ทำเอกสารตรวจจ่าย, เงินสดย่อย และบัญชีจ่ายชำระหนี้
• บันทึกบัญชีทั่วไป บันทึกค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด และรายการปรับปรุงต่างๆ
• บัญชีทรัพย์สินและจัดทำทะเบียนทรัพย์สิน
• ปิดภาษีซื้อ-ภาษีขายและจัดทำรายงาน และยืนแบบ ภ.พ. และ ภ.ง.ด ต่างๆ
• ออก Inv.ขาย และบันทึกบัญชีลูกหนี้การค้า, ลูกหนี้เบ็ดเตล็ดอื่น และตัดรับชำระหนี้
• กระทบยอดบัญชีธนาคาร
 คุณสมบัติ

• เพศชายหรือหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
• จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาการบัญชี
• มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์
• สามารถทำงานอื่นที่ได้รับมอบหมายได้
• มีมนุษยสัมพันธ์ สามารถทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่นได้ดี
คุณสมบัติ ถ้ามีจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
• สามารถปิดบัญชีและออกงบการเงินได้
• มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี
• มีประสบการในการทำงาน และการใช้โปรแกรมระบบบัญชี M3 ได้
 วิธีการสมัคร

ผู้สนใจสมัครได้ด้วยตนเอง หรือส่ง E-mail ได้ที่ recruit@dynastyceramic.com
หรือแนบรายละเอียดจัดส่งทางไปรษณีย์ ได้ที่
"ส่วนทรัพยากรมนุษย์ บริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 37/7 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310"
โทรศัพท์ (02) 276 - 9275 - 81 โทรสาร (02) 276 – 9844

ติดต่อบริษัท
คุณ นภาพร เพชรวิสิทธิ์
บมจ. ไดนาสตี้ เซรามิค จำกัด (มหาชน)
37/7
โทรศัพท์ : 022769275
โทรสาร : -
อีเมล์ : ho_hr_group@dynastyceramic.com
เว็บไซต์ : http://www.dynastyceramic.com

ข้อมูลตำแหน่งงาน

รหัสงาน : 812714
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่บัญชี
ประเภทงานหลัก : งานบัญชี / การเงิน
ประเภทงานย่อย : งานบัญชี
ประเภทธุรกิจ : วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
จำนวน : ไม่ระบุ
เงินเดือน : ตามตกลง
สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่
วันที่ลงประกาศ : วันที่ 26 เมษายน 2561