เป็นโรงงานผลิตหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ หลอด LED จำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ(Silverlight)
 รายละเอียดงาน

1. จัดหาซัพพลายเออร์/สืบราคา/เจรจาต่อรองราคาเงื่อนไขการขาย
2 ควบคุม/ตรวจสอบคุณภาพสินค้าให้ได้ตามระบุของลูกค้า
3. สรุปและจัดทำรายการยอดซื้อแต่ละสัปดาห์
4. ประเมินซัพพลายเออร์
5. วางแผนการส่งมอบสินค้าและจัดส่งให้ทันความต้องการ
6. วิเคราะห์ต้นทุนวัตถุดิบ
 คุณสมบัติ

อายุ 25-35 ปี
ปวส.- ป.ตรี สาขาบัญชี/บริหาร หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 วิธีการสมัคร

E-Mail : asialamp.hr@gmail.com ,cya.asialamp.com

ติดต่อบริษัท
คุณ ปนัดดา กิ่งกาญจน์
บริษัท เอเซียอุตสาหกรรมหลอดไฟ จำกัด
199
โทรศัพท์ : 086-3785994
โทรสาร : -
อีเมล์ : asialamp.hr@gmail.com
เว็บไซต์ : www.asialamp.com

ข้อมูลตำแหน่งงาน

รหัสงาน : 155212
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
ประเภทงานหลัก : งานจัดซื้อ / วัสดุ / คลังสินค้า / อาคารสถานที่
ประเภทงานย่อย : งานเจ้าหน้าที่จัดซื้อ จัดหา
ประเภทธุรกิจ : อุตสาหกรรมอิเลคโทรนิค
จำนวน : 1 อัตรา
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
สถานที่ปฏิบัติงาน : บริษัทเอเซียอุตสาหกรรมหลอดไฟ จำกัด
วันที่ลงประกาศ : วันที่ 29 มีนาคม 2561