ดูแลและช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาภาวะมีบุตรยาก และเข้าใจถึงคู่สมรสที่อยากมีบุตรเพื่อเติมเต็มชีวิตครอบครัว
เอ็มบริโอ แพลนเนท
เอ็มบริโอ แพลนเนท
เอ็มบริโอ แพลนเนท
 รายละเอียดงาน

ให้ข้อมูลการรักษาแก่คนไข้ชาวจีนที่สนใจบริการการรักษามีบุตรยาก - สื่อสารภาษาจีน/ไทย เพื่ออำนวยความสะดวกให้แพทย์ และคนไข้ - จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง - ประสานงานเอกสารระหว่างแผนกเพื่อให้การรักษาเป็นไปย่างราบรื่น
 คุณสมบัติ

เพศหญฺิง อายุไม่เกิน 30 ปี
ปริญญาตรี ขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
สามารถใช้ภาษาจีนได้อย่างคล่องแคล่ว ทั้ง ฟัง พูด อ่าน เขียน
มีทักษะในด้านการติดต่อประสานงาน
อัธยาศัยดี มี Service mind สูง
มีทักษะการใช้ Program Computer โดยเฉพาะ Word, Excel, Power point
 วิธีการสมัคร

อีเมล์ / Walk in

ติดต่อบริษัท
คุณ โชติกา ปัญจพลากรกุล
บริษัท เอ็มบริโอ แพลนเนท
361/3-4
โทรศัพท์ : 0898354998
โทรสาร : -
อีเมล์ : hr.siamfertility@gmail.com
เว็บไซต์ : http://www.siamfertility.com/index.php/th/

ข้อมูลตำแหน่งงาน

รหัสงาน : 132558
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ฝ่ายการขายและการตลาดล่ามภาษาจีน
ประเภทงานหลัก : งานขาย / บริการลูกค้า / ประชาสัมพันธ์
ประเภทงานย่อย : งานขาย
ประเภทธุรกิจ : โรงพยาบาล/คลีนิค
จำนวน : 2 อัตรา
เงินเดือน : 18,000 บาท - 23,000 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ถนนศรีอยุธยา
วันที่ลงประกาศ : วันที่ 19 มีนาคม 2561