ดูแลและช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาภาวะมีบุตรยาก และเข้าใจถึงคู่สมรสที่อยากมีบุตรเพื่อเติมเต็มชีวิตครอบครัว
เอ็มบริโอ แพลนเนท
เอ็มบริโอ แพลนเนท
เอ็มบริโอ แพลนเนท
 รายละเอียดงาน

ตรวจนับสินค้าทุกสิ้นเดือนสรุปจัดทำรายงานสินค้าคงเหลือ
บันทึกและตรวจสอบรายการโปรโมชั่นให้เป็นไปตามนโยบายที่บริษัทฯ กำหนดไว้
ตรวจสอบการใช้สินค้า และ เปรียบเทียบยอดขายกับต้นทุนขายของสินค้าแต่ละประเภท
ตรวจสอบรายการกระทบยอดขายกับบัญชีและรายงานวัตถุดิบเบิกใช้
ปิดรายงานต้นทุนสินค้าคงเหลือ กระทบยอดสินค้าคงเหลือตามยอดบัญชี
เข้าใจระบบงานคลังสินค้าเป็นอย่างดี
ตรวจเช็คการเบิก,โอนสินค้า ระหว่างแผนก และ เบิกออกจาก คลังใหญ่
สามารถวางระบบการเก็บข้อมูลต้นทุนสินค้าได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 คุณสมบัติ

เพศ หญิง อายุ 23-30 ปี
ปริญญาตรี สาขา การบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์การทำงานด้าน การเงินและบัญชี อย่างน้อย 1-2 ปี
สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office
 วิธีการสมัคร

อีเมล์ / Walk in

ติดต่อบริษัท
คุณ โชติกา ปัญจพลากรกุล
บริษัท เอ็มบริโอ แพลนเนท
361/3-4
โทรศัพท์ : 0898354998
โทรสาร : -
อีเมล์ : hr.siamfertility@gmail.com
เว็บไซต์ : http://www.siamfertility.com/index.php/th/

ข้อมูลตำแหน่งงาน

รหัสงาน : 434162
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน
ประเภทงานหลัก : งานบัญชี / การเงิน
ประเภทงานย่อย : งานบัญชี
ประเภทธุรกิจ : โรงพยาบาล/คลีนิค
จำนวน : 1 อัตรา
เงินเดือน : 17,000 บาท - 22,000 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ถนนศรีอยุธยา
วันที่ลงประกาศ : วันที่ 19 มีนาคม 2561