ดูแลและช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาภาวะมีบุตรยาก และเข้าใจถึงคู่สมรสที่อยากมีบุตรเพื่อเติมเต็มชีวิตครอบครัว
เอ็มบริโอ แพลนเนท
เอ็มบริโอ แพลนเนท
เอ็มบริโอ แพลนเนท
 รายละเอียดงาน

จัดทำบัญชีรายรับ และรายจ่ายให้ถูกต้องตามมาตรฐานงานบัญชี
หญิง อายุ ไม่เกิน 28 ปี วุฒิ ป.ตรี สาขาบัญชี
ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไปด้านงานบัญชี
สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้
รายละเอียดประกอบงบต่างๆ , รวมถึงรายงานที่เกี่ยวข้อง ปิดงบการเงิน งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
 คุณสมบัติ

เพศ หญิง อายุ 25-35 ปี
ปริญญาตรี สาขา การบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์การทำงานด้าน การเงินและบัญชี อย่างน้อย 1-2 ปี
สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office
 วิธีการสมัคร

อีเมล์ / Walk in

ติดต่อบริษัท
คุณ โชติกา ปัญจพลากรกุล
บริษัท เอ็มบริโอ แพลนเนท
361/3-4
โทรศัพท์ : 0898354998
โทรสาร : -
อีเมล์ : hr.siamfertility@gmail.com
เว็บไซต์ : http://www.siamfertility.com/index.php/th/

ข้อมูลตำแหน่งงาน

รหัสงาน : 124523
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่บัญชี
ประเภทงานหลัก : งานบัญชี / การเงิน
ประเภทงานย่อย : งานบัญชี
ประเภทธุรกิจ : โรงพยาบาล/คลีนิค
จำนวน : 1 อัตรา
เงินเดือน : 22,000 บาท - 27,000 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพฯ
วันที่ลงประกาศ : วันที่ 19 มีนาคม 2561