ที่ตั้ง 9/9,9/10 ซอยพูลสวัสดิ์ ถนน จตุโชติ 10 แขวงออเงิน เขตสายไหม กทม.10220

เป็นบริษัทผู้ผลิตงานเกี่ยวกับ งานดิสเพลย์
(คืออุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการส่งเสริมการขายทุกชนิดไม่ว่าจะเป็น งานไม้, งานเหล็ก, งานอะคริลิค, พลาสติก, สายแขวน, กระเป๋า)
 รายละเอียดงาน

เงินเดือนตามตกลง
 คุณสมบัติ

1. อายุ 25 ปีขึ้นไป
2. ปริญญาตรี/ปริญญาโท ทางด้านบริหารธุรกิจ การจัดการ หรือสาขาอื่นที่
เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์การทำงานเลขานุการผู้บริหาร ไม่น้อยกว่า 3 ปี
4. มีความสามารถในการบริหารจัดการ การวิเคราะห์ และการคิดเชิงระบบ
5. มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี ตลอดจนมีทักษะด้านการสื่อสาร การ
ติดต่อประสานงานกับบุคคลอื่น
6. มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ และการสืบค้นข้อมูลเป็นอย่างดี
7. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด อ่าน เขียน) ในระดับดี/ถึง
ดีมาก
8. มีความรู้ด้านงานขาย หรือ การตลาด ระหว่างประเทศ หรือ งานจัดชื้อต่าง
ประเทศ
 วิธีการสมัคร

สมัครด้วยตนเอง โทรศัพท์ 088 022 6824
ส่ง Resume มาที่อีเมล macmos-9@hotmail.com
ส่งจดหมายสมัครงานมาตามที่อยู่บริษัทฯ

ติดต่อบริษัท
คุณ แมค
บริษัท พีโอเอส ดิสเพลย์
9/9,9/10
โทรศัพท์ : 0880226824
โทรสาร : -
อีเมล์ : macmos-9@hotmail.com
เว็บไซต์ : -

ข้อมูลตำแหน่งงาน

รหัสงาน : 218729
ตำแหน่งงาน : เลขานุการฝ่ายบริหาร
ประเภทงานหลัก : งานบริหาร / ผู้จัดการ / พัฒนาธุรกิจ / ที่ปรึกษา
ประเภทงานย่อย : งานผู้บริหาร
ประเภทธุรกิจ : การพิมพ์-สิ่งพิมพ์
จำนวน : 1 อัตรา
เงินเดือน : ตามตกลง
สถานที่ปฏิบัติงาน : เขตสายไหม
วันที่ลงประกาศ : วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561