บริษัท ให้บริการทางด้านโลจิสติกส์ จัดส่งของทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 รายละเอียดงาน

ตรวจเช็ค ปิดหีบ ห่อ เอกสาร
 คุณสมบัติ

- เพศหญิงหรือชาย
- มีความอดทนในการทำงาน
- สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
 วิธีการสมัคร

ส่ง resume ทางอีเมล nattapong@pctb.co.th
หรือโทรสอบถามเพิ่มเติม 081-684-3757
ติดต่อคุณณัฐพงศ์

ติดต่อบริษัท
คุณ ณัฐพงศ์
บริษัท บริษัทไทย ไพรเวท โพสต์ จำกัด
126/29
โทรศัพท์ : 02-381-8338
โทรสาร : 02-714-4650
อีเมล์ : nattapong@pctb.co.th
เว็บไซต์ : -

ข้อมูลตำแหน่งงาน

รหัสงาน : 231125
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ปิดถึงเมล
ประเภทงานหลัก : งานจัดซื้อ / วัสดุ / คลังสินค้า / อาคารสถานที่
ประเภทงานย่อย : งานเจ้าหน้าที่เช็คคลังสินค้า / ตรวจนับ / ตรวจสอบ
ประเภทธุรกิจ : บริการ
จำนวน : 10 อัตรา
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
สถานที่ปฏิบัติงาน : สนามบินสุวรรณภูมิ
วันที่ลงประกาศ : วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561