ดำเนินธุรกิจเป็นระยะเวลากว่า 10 ปี เป็นสาขาของบริษัท อินฟีนิตี้ ไลน์ ซันดรียัน บัรฮัด จำกัด (ตั้งอยู่ที่ประเทศมาเลเซีย) ประกอบกิจการเป็นตัวแทนในการนำเข้าและส่งออกสินค้า ทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ ภายในประเทศและระหว่างประเทศ
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 109 อาคารซีซีที ชั้น 9 ห้อง 6 ถ.สุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กทม.
สาขาหาดใหญ่ : บริษัท อินฟินีตี้ บัลค์ โลจิสติกส์ (หาดใหญ่) จำกัด
เลขที่ 41 ม.1 ซ.โพธิพงศา 1/1 ตำบลควรลัง อำเภอหาดใหญ่ จ.สงขลา
 รายละเอียดงาน

งานด้านบัญชี สามารถปิดงบภายในได้
 คุณสมบัติ

1. เพศหญิง / เพศชาย อายุ 23 ปีขึ้นไป
2. จบการศึกษาวุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชีเท่านั้น
3. มีประสพการณ์ด้านบัญชี 2 ปี ขึ้นไป
 วิธีการสมัคร

สมัครผ่านทาง jobdst , สมัครทาง Email

ติดต่อบริษัท
คุณ ภูษณิศา ช้างงาแก้ว
บริษัท อินฟินีตี้ โลจิสติกส์ แอนด์ ทรานสปอร์ต (ไทยแลนด์) จำกัด
109
โทรศัพท์ : 0804405994
โทรสาร : 026340617
อีเมล์ : admind_hr@infinity.co.th
เว็บไซต์ : -

ข้อมูลตำแหน่งงาน

รหัสงาน : 850113
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่บัญชี
ประเภทงานหลัก : งานบัญชี / การเงิน
ประเภทงานย่อย : งานบัญชี
ประเภทธุรกิจ : ขนส่ง
จำนวน : 1 อัตรา
เงินเดือน : 20,000 บาท - 30,000 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : บริษัท อินฟีนีตี้ บัลค์ โลจิสติกส์ (หาดใหญ่) จำกัด เลขที่ 41 ม.1 ซ.โพธิพงศา 1/1 ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ. สงขลา
วันที่ลงประกาศ : วันที่ 12 ธันวาคม 2560