รายละเอียดงาน

ทำงานเกี่ยวกับการขาย
ทำบัญชี
 คุณสมบัติ

1. เพศหญิง
2. อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป
3. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ประกาศนียบัตรวิชาชัพชั้นสูง ( ปวส. )
 วิธีการสมัครติดต่อบริษัท
คุณ อัจฉรา อินทรฤทธิ์
บริษัท ว. เกียรติ แอนด์ ฟูจิ

โทรศัพท์ : 0816261148
โทรสาร : -
อีเมล์ : -
เว็บไซต์ : -

ข้อมูลตำแหน่งงาน

รหัสงาน : 131772
ตำแหน่งงาน : พนักงานฝ่ายขาย 2 ตำแหน่ง พนักงานบัญชี 2 ตำแหน่ง
ประเภทงานหลัก : งานบัญชี / การเงิน
ประเภทงานย่อย : งานบัญชีและการเงินอื่นๆ
ประเภทธุรกิจ : พาณิชย์
จำนวน : 4 อัตรา
เงินเดือน : ตามตกลง
สถานที่ปฏิบัติงาน : บริษัท ว.เกียรติ แอนด์ ฟูจิ จำกัด
วันที่ลงประกาศ : วันที่ 4 ธันวาคม 2560