ให้บริการรับทำบัญชี วางระบบบัญชี ให้คำปรึกษาด้านบัญชีและภาษีให้แก่บุคคลและนิติบุคคล รับจดจัดตั้ง เปลี่ยนแปลง แจ้งย้าย หรือเลิกนิติบุคคล
 รายละเอียดงาน

บันทึกบัญชี ปิดงบการเงินประจำปี ลงรายงานภาษีซื้อ ภาษีขาย จัดทำแบบแสดงรายการชำระภาษี จัดทำแบบยื่นประกันสังคม
 คุณสมบัติ

วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี สาขาบัญชี
สามารถใช้โปรแกรมบัญชี Express ได้
มีประสบการณ์ สามารถขับรถยนต์และมีรถยนต์เป็นของตนเองจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
 วิธีการสมัคร

ส่งใบสมัคผ่านอีเมลล์ thunnarot.kn@gmail.com
หรือส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานไปยัง บริษัท เคเอ็น แอคเคาท์ จำกัด

ติดต่อบริษัท
คุณ Nanathaphak
บริษัท เคเอ็น แอคเคาท์ จำกัด
222/222
โทรศัพท์ : 817545651
โทรสาร : 817545651
อีเมล์ : thunnarot.kn@gmail.com
เว็บไซต์ : -

ข้อมูลตำแหน่งงาน

รหัสงาน : 580111
ตำแหน่งงาน : พนักงานบัญชี
ประเภทงานหลัก : งานบัญชี / การเงิน
ประเภทงานย่อย :
ประเภทธุรกิจ : สำนักงานบัญชีและกฎหมาย
จำนวน : 2 อัตรา
เงินเดือน : 15,000 บาท - 20,000 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : บริษัท เคเอ็น แอคเคาท์ จำกัด เลขที่ 222/222 หมู่ที่ 5 ต.นครปฐม อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม
วันที่ลงประกาศ : วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560