บริษัท เทคเบอร์รี่ จำกัด คือ บริษัทผลิต enterprise software product เพื่อใช้ในการเชื่อมต่อระบบ โดยใช้ เทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อให้องค์กรสามารถพัฒนา application ที่ทันสมัย เชื่อมต่อกับ application หรือ legacy systems ต่างๆ ขององค์กร
 รายละเอียดงาน

1. จัดทำรายรับ-รายจ่ายประจำวัน
2. จัดทำ ภ.ง.ด.1 / 3 / 53
3. จัดทำรายการในการยื่นแบบภาษีซื้อ – ภาษีขายและประกันสังคมประจำเดือน
4. ดูแลงานด้านเอกสารการใช้จ่ายเงินต่างๆ ของบริษัท
5. มีความรู้ด้าน BOI
6. ปิดงบการเงินประจำปี
7. หน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
 คุณสมบัติ

1. เพศหญิง อายุ 25-35 ปี
2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี-การเงิน
3. มีประสบการณ์ ด้านบัญชี 4 ปีขึ้นไป
4. สามารถใช้ MS office ได้ดี
5. มีความรู้ด้านบัญชีและภาษี
6. ใช้โปรแกรม Express ได้
7. มีความซื่อสัตย์ มีทัศนคติที่ดี มีระเบียบวินัยในการทำงาน
8. มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน
9. มีไหวพริบสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ด้วยตนเอง
10. มีประสบการณ์ในการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชีได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
11. มีความเข้าใจและสามารถบันทึกบัญชีได้อย่างถูกต้อง
12. มีความสามารถในการติดต่อประสานงานได้เป็นอย่างดี
13. มีมนุษยสัมพันธ์ดี ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
 วิธีการสมัคร

ส่ง resume มาที่ hr@techberry.co.th

ติดต่อบริษัท
คุณ Rumpaporn Dechchai
บริษัท TechBerry Company Limited
33
โทรศัพท์ : 0610132737
โทรสาร : 022794926
อีเมล์ : hr@techberry.co.th
เว็บไซต์ : www.techberry.co.th

ข้อมูลตำแหน่งงาน

รหัสงาน : 153590
ตำแหน่งงาน : Accounting Officer / เจ้าหน้าที่บัญชี
ประเภทงานหลัก : งานบัญชี / การเงิน
ประเภทงานย่อย : งานบัญชีและการเงินอื่นๆ
ประเภทธุรกิจ : คอมพิวเตอร์-IT
จำนวน : 1 อัตรา
เงินเดือน : ตามประสบการณ์
สถานที่ปฏิบัติงาน : 33 ซ.ประดิพัทธ์ 17 ถ.ประดิพัทธ์ สามเสนใน พญาไท กทม
วันที่ลงประกาศ : วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560