บริษัทสำนักพิมพ์วัฒนาพานิชจำกัด เป็นสำนักพิมพ์ที่ผลิตหนังสือแบบเรียนโดยได้รับอนุญาตจากกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการให้ใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในระดับชั้นอนุบาล ประถมศึกษาและระดับชั้นมัธยมศึกษาได้ทุกสังกัดสถานศึกษาทั่วประเทศ
 รายละเอียดงาน

ติดต่อประสานงานทั้งภายในและนอกบริษัท
มีการออกไปติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ
 คุณสมบัติ

เพศชาย อายุ 18 ปี ขึ้นไป
วุฒิการศึกษา ปวช/ปวส ไม่จำกัดสาขา
ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
มีรถจักยานยนต์ และ ใบขับขี่
ชอบงานประสานงาน/ขยัน/อดทน/ซื่อสัตย์และมีความรับผิดชอบสูง
 วิธีการสมัคร

- สมัครผ่านปุ่ม Apply Now ของ Jobdst.com
- ส่งใบสมัครมาทาง E-mail
- สมัครด้วยตนเองที่บริษัท

ติดต่อบริษัท
คุณ หนึ่ง มิ่งขวญ
บริษัท สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด
216-220
โทรศัพท์ : 02-222-4772 ต่อ 260
โทรสาร : 02-222-7408
อีเมล์ : recruit@wpp.co.th
เว็บไซต์ : http://www.wpp.co.th

ข้อมูลตำแหน่งงาน

รหัสงาน : 788562
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ประสานงาน
ประเภทงานหลัก : งานธุรการ / ประสานงาน / คีย์ข้อมูล
ประเภทงานย่อย : งานเอกสาร
ประเภทธุรกิจ : การศึกษา
จำนวน : ไม่ระบุ
เงินเดือน : ตามตกลง
สถานที่ปฏิบัติงาน : บริษัท สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด
วันที่ลงประกาศ : วันที่ 10 ตุลาคม 2560
ตำแหน่งอื่นของบริษัทนี้