บริษัทสำนักพิมพ์วัฒนาพานิชจำกัด เป็นสำนักพิมพ์ที่ผลิตหนังสือแบบเรียนโดยได้รับอนุญาตจากกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการให้ใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในระดับชั้นอนุบาล ประถมศึกษาและระดับชั้นมัธยมศึกษาได้ทุกสังกัดสถานศึกษาทั่วประเทศ
 รายละเอียดงาน

ดูแลอาคารสถานที่และระบบไฟฟ้าภายในบริษัท
 คุณสมบัติ

เพศ ชาย อายุ 18 ปี ขึ้นไป
วุฒิการศึกษา ปวช.ขึ้นไป สาขาไฟฟ้าหรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
ขยัน/อดทน/ซื่อสัตย์และมีความรับผิดชอบสูง
 วิธีการสมัคร

- สมัครผ่านปุ่ม Apply Now ของ Jobdst.com
- ส่งใบสมัครมาทาง E-mail
- สมัครด้วยตนเองที่บริษัท

ติดต่อบริษัท
คุณ หนึ่ง มิ่งขวญ
บริษัท สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด
216-220
โทรศัพท์ : 02-222-4772 ต่อ 260
โทรสาร : 02-222-7408
อีเมล์ : recruit@wpp.co.th
เว็บไซต์ : http://www.wpp.co.th

ข้อมูลตำแหน่งงาน

รหัสงาน : 285522
ตำแหน่งงาน : ช่างไฟฟ้า
ประเภทงานหลัก : งานวิศวกรรม / วิศวกร
ประเภทงานย่อย : งานวิศวกรไฟฟ้า
ประเภทธุรกิจ : การศึกษา
จำนวน : ไม่ระบุ
เงินเดือน : ตามตกลง
สถานที่ปฏิบัติงาน : ซอยเทียนทะเล 19 เขตบางขุนเทียน
วันที่ลงประกาศ : วันที่ 10 ตุลาคม 2560
ตำแหน่งอื่นของบริษัทนี้