รายละเอียดงาน

- วางบิล
- ออกเช็ค
- ดูแลงบประมาณ
 คุณสมบัติ

- ปริญญาตรีหรือสูงกว่าในสาขาการเงิน การบัญชี หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ด้านการเงินอย่างน้อย 1 ปี
- สามารถสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้
- สามารถเขียนรายงานเป็นภาษาอังกฤษได้
 วิธีการสมัคร

bps_hr@bkkps.co.th

ติดต่อบริษัท
คุณ นายชินินทร์ วรงค์ชยกุล
บริษัท บางกอก เพย์เมนต์ โซลูชันส์

โทรศัพท์ : 026179880
โทรสาร : -
อีเมล์ : bps_hr@bkkps.co.th
เว็บไซต์ : -

ข้อมูลตำแหน่งงาน

รหัสงาน : 720710
ตำแหน่งงาน : Finance Officer
ประเภทงานหลัก : งานบัญชี / การเงิน
ประเภทงานย่อย : งานธุรการด้านการเงิน
ประเภทธุรกิจ : คอมพิวเตอร์-IT
จำนวน : ไม่ระบุ
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
สถานที่ปฏิบัติงาน : TST Tower จตุจักร
วันที่ลงประกาศ : วันที่ 27 กันยายน 2560
ตำแหน่งอื่นของบริษัทนี้