รายละเอียดงาน

- Account receivable (AR)
- General lodge (GL)
 คุณสมบัติ

- ปริญญาตรีหรือสูงกว่าในสาขาการบัญชี หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ประสบการณ์สายงานบัญชีอย่างน้อย 3 ปี
- เชี่ยวชาญการใช้ Microsoft Excel (Pivot, Vlookup, Macro)
- สามารถสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้
- สามารถเขียนรายงานเป็นภาษาอังกฤษได้
- หากมีประสบการณ์ในการตรวจสอบบัญชีจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 วิธีการสมัคร

bps_hr@bkkps.co.th

ติดต่อบริษัท
คุณ นายชินินทร์ วรงค์ชยกุล
บริษัท บางกอก เพย์เมนต์ โซลูชันส์

โทรศัพท์ : 026179880
โทรสาร : -
อีเมล์ : bps_hr@bkkps.co.th
เว็บไซต์ : -

ข้อมูลตำแหน่งงาน

รหัสงาน : 086705
ตำแหน่งงาน : Sr. Accountant Officer
ประเภทงานหลัก : งานบัญชี / การเงิน
ประเภทงานย่อย : งานบัญชี
ประเภทธุรกิจ : คอมพิวเตอร์-IT
จำนวน : ไม่ระบุ
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
สถานที่ปฏิบัติงาน : TST Tower จตุจักร
วันที่ลงประกาศ : วันที่ 27 กันยายน 2560
ตำแหน่งอื่นของบริษัทนี้