ประกอบกิจการผลิตเครื่องสำอางส่งออกต่างประเทศ ดำเนินกิจการมาเป็นระยะเวลา 20 ปี
 รายละเอียดงาน

 คุณสมบัติ

- เพศชาย อายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป
- วุฒิการศึกษาระดับ ปวส ขึ้นไป
- ประสบการณ์ด้านการทำงานซ่อมบำรุง 1 ปี ขึ้นไป
- ขยัน อดทน ซื้อสัตย์ มีความรับผิดชอบ มีความกระตือรือร้น
- สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานได้ เช่น Microsoft Word,Excell,powerpoint
- มีความรู้เรื่องเครื่องจักร เช่น เครื่องติดสติ๊กเกอร์ เครื่องยิงวันผลิต และอื่นๆ
-มีความรู้ความเข้าระบบมาตราฐาน เช่น ISO 9001
 วิธีการสมัคร

1. สมัครด้วยตนเองที่บริษัทฯ วันจันทร์-วันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 08.30น.-16.00น.
2.ฝากประวัติที่ jobdst
3. ส่ง Resume สมัครงานมาที่ hr-hbc@deothai.com หรือติดต่อสอบถามได้
ที่ฝ่ายบุคคล 0-2802-1281-28, 02-802-2212-31

ติดต่อบริษัท
คุณ นางสาวสำราญ อำนัคมาตย์
บริษัท เอชบีซี โพรดักซ์ อินดัสตรี้ส์ จำกัด
182
โทรศัพท์ : 02-8021281-2
โทรสาร : 02-8022214
อีเมล์ : hr-hbc@deothai.com
เว็บไซต์ : www.deothai.com

ข้อมูลตำแหน่งงาน

รหัสงาน : 351055
ตำแหน่งงาน : ช่างเทคนิค ด่วนมาก!
ประเภทงานหลัก : งานช่างอุตสาหกรรม / ช่างฝีมือ / ฝ่ายผลิต
ประเภทงานย่อย :
ประเภทธุรกิจ : ยา/เครื่องสำอาง/เครื่องมือแพทย์
จำนวน : 2 อัตรา
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
สถานที่ปฏิบัติงาน : บริษัท เอชบีซี โพรดักซ์ อินดัสตรี้ส์ จำกัด
วันที่ลงประกาศ : วันที่ 31 สิงหาคม 2560