ประกอบกิจการผลิตเครื่องสำอางส่งออกต่างประเทศ ดำเนินกิจการมาเป็นระยะเวลา 20 ปี
 รายละเอียดงาน

 คุณสมบัติ

- เพศชาย-หญิง อายุ 20 ปี ขึ้นไป
- จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย( ม.6), ปวช.ขึ้นไป
- มีประสบการณ์ในการทำงาน ตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป
- มีความตัังใจในการทำงาน มนุษย์สัมพันธ์ดี
- มีความขยันอดทน และซื่้อสัตย์ ตรงต่อเวลา
- หากมีประสบการณ์ในการตรวจสอบคุณภาพทางบริษัทฯจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 วิธีการสมัคร

1. สมัครด้วยตนเองที่บริษัทฯ วันจันทร์-วันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 08.30น.-16.00น.
2.ฝากประวัติที่ jobdst
3. ส่ง Resume สมัครงานมาที่ hr-hbc@deothai.com หรือติดต่อสอบถามได้
ที่ฝ่ายบุคคล 0-2802-1281-28, 02-802-2212-31

ติดต่อบริษัท
คุณ นางสาวสำราญ อำนัคมาตย์
บริษัท เอชบีซี โพรดักซ์ อินดัสตรี้ส์ จำกัด
182
โทรศัพท์ : 02-8021281-2
โทรสาร : 02-8022214
อีเมล์ : hr-hbc@deothai.com
เว็บไซต์ : www.deothai.com

ข้อมูลตำแหน่งงาน

รหัสงาน : 710474
ตำแหน่งงาน : พนักงานควบคุมคุณภาพ
ประเภทงานหลัก : อื่นๆ
ประเภทงานย่อย : อื่นๆ
ประเภทธุรกิจ : ยา/เครื่องสำอาง/เครื่องมือแพทย์
จำนวน : 2 อัตรา
เงินเดือน : 330 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : บริษัท เอชบีซี โพรดักซ์ อินดัสตรี้ส์ จำกัด
วันที่ลงประกาศ : วันที่ 31 สิงหาคม 2560