ผลิตและจำหน่ายแร่แบไรท์และแคลเซี่ยม
 รายละเอียดงาน

ปฏิบัติงานที่ บริษัท ชินชนะ ดินขาว จำกัด (เป็นบริษัทฯ ในเครือ)
ประกอบกิจการเหมืองดินขาว โรงงานผลิตดินขาว จ.ระนอง
 คุณสมบัติ

- เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ด้านไฟฟ้า / อิเล็คทรอนิกส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- ประสบการณ์ด้านงานที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า 2 ปี
- มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กว.) จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 วิธีการสมัคร

e-mail : hr.cicoff@gmail.com

ติดต่อบริษัท
คุณ กันยนา
บริษัท ชินชนะ อินดัสตรี้ส์ (ไทยแลนด์)
1201/2
โทรศัพท์ : 0813560596
โทรสาร : 02-7352250
อีเมล์ : hr.cicoff@gmail.com
เว็บไซต์ : -

ข้อมูลตำแหน่งงาน

รหัสงาน : 150359
ตำแหน่งงาน : วิศวกรไฟฟ้า
ประเภทงานหลัก : งานวิศวกรรม / วิศวกร
ประเภทงานย่อย : งานวิศวกรไฟฟ้า
ประเภทธุรกิจ : อื่นๆ
จำนวน : ไม่ระบุ
เงินเดือน : ตามตกลง
สถานที่ปฏิบัติงาน : จ.ระนอง
วันที่ลงประกาศ : วันที่ 25 กรกฎาคม 2560