บริษัท มากิ เดนกิ (ประเทศไทย) จำกัด
ดำเนินธุรกิจ ติดตั้งงานระบบไฟฟ้า ประปา สุขาภิบาล
 รายละเอียดงาน

บันทึกบัญชี ออกเอกสารภาษี หัก ที่จ่าย
 คุณสมบัติ

เพศหญิง อายุ 20 ปี วุฒิ ปวส. สาขาบัญชี
 วิธีการสมัคร

ส่งประวัติ หลักฐานการสมัครงานได้ทาง
Email : nattaphat@makidenki.co.th

ติดต่อบริษัท
คุณ ณัฐภัท ธนัตถ์อติภา
บริษัท มากิ เดนกิ (ประเทศไทย)
44/19
โทรศัพท์ : 023112281
โทรสาร : 027415440
อีเมล์ : nattaphat@makidenki.co.th
เว็บไซต์ : maki@makidenki.co.th

ข้อมูลตำแหน่งงาน

รหัสงาน : 145203
ตำแหน่งงาน : พนักงงานบัญชี
ประเภทงานหลัก : งานบัญชี / การเงิน
ประเภทงานย่อย : งานบัญชีและการเงินอื่นๆ
ประเภทธุรกิจ : อุตสาหกรรมไฟฟ้า
จำนวน : 1 อัตรา
เงินเดือน : 12,000 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : บริษัท มากิ เดนกิ (ประเทศไทย) จำกัด
วันที่ลงประกาศ : วันที่ 25 พฤษภาคม 2560