บริษัท รักษาความปลอดภัย สมิท จำกัด มีบริษัทในเครือ ได้แก่
บริษัท เซมเพิล ค็อกเครน (เอเชีย) จำกัด
บริษัท แฟคซิลิตี้ แมนเนจเมนท์ จำกัด
บริษัท ไอ ซิเคียวริตี้ เซ็นเตอร์ จำกัด
บริษัท ซิเคียวริตี้ คอมมิวนิเคชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด
บริษัท เน็ตเซอร์พลัส จำกัด
บริษัท บ้านนลินทิพย์ จำกัด
บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้านการขาย การออกแบบ ติดตั้ง วางระบบเสริมความมั่นคง และ ระบบรักษาความปลอดภัยอิเลคทรอนิกส์ (Security System) เช่น ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV, ระบบตรวจจับการผ่านเข้าออก Access Control ฯลฯ ทั้งในกลุ่มลูกค้าหน่วยงานราชการและหน่วยงานเอกชน เช่น งานโครงการออกแบบและติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV และ Access Control ณ สนามบินสุวรรณภูมิ งานโครงการติดตั้งระบบรั้วไฟฟ้าแรงสูงและกล้องโทรทัศน์วงจรปิด กรมราชทัณฑ์ (เรือนจำบางขวาง) เป็นต้น โดยบริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในธุรกิจด้านระบบรักษาความปลอดภัยอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อสนองตอบความต้องการของกลุ่มลูกค้า บริษัทฯ จึงมีความประสงค์ต้องการรับบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ รักความก้าวหน้า พร้อมพัฒนาตนเองและผลักดันการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้บรรลุเป้าหมาย

ดำเนินกิจการจัดหาระบบวิเคราะห์ข้อมูลเชิงหาความสัมพันธ์ เพื่อใช้ในงานสืบสวน สอบสวน งานข่าวกรอง และจัดหาผลิตภัณฑ์ทางด้านงานสืบสวน สอบสวน พิสูจน์หลักฐาน และวางระบบคอมพิวเตอร์ ให้กับหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานบังคับใข้กฎหมาย บริษัทฯ เป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงทางด้านสืบสวนสอบสวนจากต่างประเทศมากมาย - บริษัท บ้านนลินทิพย์ จำกัด - บริษัท สมิท แอนด์ บราเธอร์ส จำกัด บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้านการขาย การออกแบบ ติดตั้ง วางระบบเสริมความมั่นคง และ ระบบรักษาความปลอดภัยอิเลคทรอนิกส์ (Security System) เช่น ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV, ระบบตรวจจับการผ่านเข้าออก Access Control ฯลฯ ทั้งในกลุ่มลูกค้าหน่วยงานราชการและหน่วยงานเอกชน เช่น งานโครงการออกแบบและติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV และ Access Control ณ สนามบินสุวรรณภูมิ งานโครงการติดตั้งระบบรั้วไฟฟ้าแรงสูงและกล้องโทรทัศน์วงจรปิด กรมราชทัณฑ์ (เรือนจำบางขวาง) เป็นต้น โดยบริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในธุรกิจด้านระบบรักษาความปลอดภัยอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อสนองตอบความต้องการของกลุ่มลูกค้า บริษัทฯ จึงมีความประสงค์ต้องการรับบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ รักความก้าวหน้า พร้อมพัฒนาตนเองและผลักดันการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้บรรลุเป้าหมาย
 รายละเอียดงาน

ติดต่อประสานงานขายระบบ CCTV หรือ ระบบเสริมความมั่นคงต่างๆให้กับหน่วยงานราชการ หาข้อมูลความต้องการของลูกค้า ประสานงานกับวิศวกรขององค์กร เพื่อจัดเตรียมเอกสาร ยื่นประมูลโครงการ สร้างความสัมพันธ์อันดีอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุด นำไปสู่การปิดการขายให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนด ให้การบริการที่ดีกับลูกค้าทั้งก่อนและหลังการขาย รวมทั้งติดตามเรื่องการเก็บเงินหลังการขายจากลูกค้าอย่างครบถ้วน
 คุณสมบัติ

- ไม่จำกัดเพศ
- อายุ ไม่เกิน 30ปี
- ป.ตรี สาขาบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ หรือผู้ไม่มีประสบการณ์
 วิธีการสมัคร

สามารถเข้ามาสมัครได้ด้วยตนเอง
อาคารบ้านนลินทิพย์ เลขที่ 976/3 ซอยแสงแจ่ม ถนนริมคลองสามเสน แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม. 10310 หรือส่งข้อมูลประวัติส่วนตัวมาได้ที่ Email : hrsemplecochrane@gmail.com

ติดต่อบริษัท
คุณ กนกพร เหมรา
บริษัท รักษาความปลอดภัย สมิท
976/3
โทรศัพท์ : 02 6646006 ต่อ 7627
โทรสาร : -
อีเมล์ : hrsemplecochrane@gmail.com
เว็บไซต์ : -

ข้อมูลตำแหน่งงาน

รหัสงาน : 190136
ตำแหน่งงาน : Project Coordinator
ประเภทงานหลัก : งานธุรการ / ประสานงาน / คีย์ข้อมูล
ประเภทงานย่อย : งานเอกสาร
ประเภทธุรกิจ : อุตสาหกรรมอิเลคโทรนิค
จำนวน : 1 อัตรา
เงินเดือน : 12,000 บาท - 18,000 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : อาคารบ้านนลินทิพย์ เลขที่ 976/3 ซอยโรงพยาบาลพระรามเก้า กทม.
วันที่ลงประกาศ : วันที่ 19 กรกฎาคม 2560
ตำแหน่งอื่นของบริษัทนี้