บริษัท ทิฟฟ่า ไอซีดี จำกัด เป็นผู้นำด้านการให้บริการบรรจุและขนถ่ายสินค้าเข้าตู้คอนเทนเนอร์
และบริการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ระหว่าง ไอซีดี ลาดกระบังและท่าเรือแหลมฉบัง ทั้งทางรถไฟและรถหัวลากโดยได้รับสัมปทานจากการรถไฟแห่งประเทศไทย มีพื้นที่ลานคอนเทนเนอร์ให้บริการฝากวางตู้คอนเทนเนอร์ทั้งขาเข้าและขาเข้าออก และมีโรงพักสินค้าที่ได้มาตรฐานไว้บริการลูกค้า พร้อมด้วยเครื่องมือและสิ่งอำนวยความสะดวก เน้นความปลอดภัยในการปฏิบัติงานและการให้บริการ เพื่อสนองตอบต่อความต้องการของลูกค้าและผู้ใช้บริการให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด โดยมีเครื่องมือยกขนตู้คอนเทนเนอร์ รถฟอร์คลิฟท์ และรถหัวลากพร้อมหางลากให้บริการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ รวมถึงมีพนักงานผู้ชำนาญงานและมีประสบการณ์ในสายงานอาชีพโดยเฉพาะ ให้บริการที่มีคุณภาพมาแล้วกว่า 10 ปี โดยเริ่มให้บริการเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540

ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังเป็นผู้ชำนาญงานในการบรรจุสินค้าเข้าตู้ CONSOLIDATION และการบรรจุสินค้าแบบ HANGING GARMENT อีกทั้งยังมีความชำนาญและความแม่นยำในการตรวจนับสินค้า การจัดเรียงสินค้าและจัดเก็บสินค้าเข้าโรงพักสินค้า และการบรรจุสินค้าเข้าตู้คอนเทนเนอร์ โดยมีการวางแผนงานการปฏิบัติงานอย่างมีระบบเพื่อป้องกันข้อผิดพลาด และส่งผลให้การปฏิบัติงานสำเร็จลุล่วงได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลในการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพเป็นที่น่าพอใจแก่ผู้ใช้บริการ

ลักษณะการดำเนินงาน
- ให้บริการขนถ่ายและบรรจุสินค้าเข้าตู้คอนเทนเนอร์ เพื่อการส่งออกและนำเข้า
- ให้บริการด้านพิธีการด้านศุลกากร
- ให้บริการขนส่งสินค้าและขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ระหว่าง ไอซีดี ลาดกระบังและท่าเรือแหลมฉบัง
- บริการส่งข้อมูลเพื่อดำเนินการด้านพิธีการเพื่อการส่งออกและนำเข้าด้วยระบบ E- IMPORT,
E- EXPORT (PAPERLESS)
- และการบริการด้านอื่นๆ โดยเน้นการให้บริการเป็น ONE STOP SERVICE และเป็นบริการโดยไม่มีค่าใช้จ่ายนอกระบบ (NO TIPPING)
ทิฟฟ่า ไอซีดี จำกัด
ทิฟฟ่า ไอซีดี จำกัด
ทิฟฟ่า ไอซีดี จำกัด
 รายละเอียดงาน

รับชำระค่าบริการ
บริการเปลี่ยนใบกำกับภาษี
จัดพิมพ์รายงาน ( ใบเสร็จรับเงิน )
บันทึกข้อมูลต่างๆ
จัดเก็บเอกสารทางการเงิน
( ตำแหน่งงานนี้มีค้ำประกัน 10,000 บาท )
 คุณสมบัติ

เพศหญิง
อายุ 22 - 40 ปี
ระดับการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี
สามารถทำงานล่วงเวลาได้
มีความละเอียดรอบคอบ
มีมนุษยสัมพันธ์ดี เข้ากับผู้อื่นได้ง่าย
 วิธีการสมัคร

รับสมัครผ่านทาง Jobdst.com
songpol@tiffaicd.com
atcharawan@tiffaicd.com

ติดต่อบริษัท
คุณ นางสาวอัจฉราวรรณ ศรีน้อย
บริษัท ทิฟฟ่า ไอซีดี จำกัด
33/4
โทรศัพท์ : 0944914224
โทรสาร : 0-2737-7048
อีเมล์ : atcharawan@tiffaicd.com
เว็บไซต์ : -

ข้อมูลตำแหน่งงาน

รหัสงาน : 731259
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่แคชเชียร์
ประเภทงานหลัก : งานบัญชี / การเงิน
ประเภทงานย่อย : งานบัญชีและการเงินอื่นๆ
ประเภทธุรกิจ : บริการ
จำนวน : 1 อัตรา
เงินเดือน : 10,000 บาท - 12,000 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : บริษัท ทิฟฟ่า ไอซีดี จำกัด 33/4 หมู่1 ถนนเจ้าคุณทหาร แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบั
วันที่ลงประกาศ : วันที่ 2 สิงหาคม 2560