ไอบิทซ์ เป็นบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านบริการให้คำปรึกษา ออกแบบ จัดทำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) และภูมิสารสนเทศ (3S) การสำรวจพื้นที่ การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ภายใต้สภาวะแวดล้อมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และการพัฒนาเว็บไซต์ในประเทศไทย โดยมีผู้เชี่ยวชาญทางด้านต่างๆ เช่น ผู้เชี่ยวชาญทางด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการออกแบบและพัฒนาระบบ และรักษาความปลอดภัยของระบบ รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญทางด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ จากมหาวิทยาลัยชั้นนำ เป็นที่ปรึกษาของบริษัท
 รายละเอียดงาน

• Integration of user-facing elements developed by front-end developers
• Build efficient, testable, and reusable PHP modules
• Solve complex performance problems and architectural challenges
• Design and implementation of data storage solutions
• Integration of data storage solutions such as SQL Server, PostgreSQL, MongoDB, Elasticsearch and others
• Implementation of security and data protection
• Building reusable code and libraries for future use
• Optimization of the application for maximum speed and scalability
• Integration of the front-end and back-end aspects of the web application
 คุณสมบัติ

• Strong knowledge of PHP web frameworks such as CodeIgniter and Laravel
• Good understanding of AngularJS, ReactJS, and BackboneJS
• Proficient understanding of client-side scripting and JavaScript frameworks, including jQuery
• Understanding the fully synchronous behavior of PHP
• Understanding of MVC design patterns
• Knowledge of object oriented PHP programming
• Good understanding of server-side CSS preprocessors
• Understanding of fundamental design principles behind a scalable application
• Basic knowledge of image authoring tools, ability to crop, resize, or perform small adjustments on an image. Familiarity with tools such as as Gimp or Photoshop is a plus.
• Proficient understanding of code versioning tools such as GIT and familiarity with GITLAB
• Familiarity with SQL/NoSQL databases and their declarative query languages
 วิธีการสมัคร

ส่งเรซูเม่ มาตามอีเมลล์ที่แจ้ง

ติดต่อบริษัท
คุณ พรชนก วิชัยดิษฐ
บริษัท i-bitz company limited
56/3
โทรศัพท์ : 02-2787913
โทรสาร : -
อีเมล์ : pornchanok.v@i-bitz.co.th
เว็บไซต์ : -

ข้อมูลตำแหน่งงาน

รหัสงาน : 050319
ตำแหน่งงาน : Junior Web Developer
ประเภทงานหลัก : งานคอมพิวเตอร์ / ซอฟต์แวร์ / โปรแกรม
ประเภทงานย่อย : Senior Web Developer
ประเภทธุรกิจ : คอมพิวเตอร์-IT
จำนวน : 1 อัตรา
เงินเดือน : ตามตกลง
สถานที่ปฏิบัติงาน : 1371 อาคารแคปปิตอลแมนชั่น ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม 10400
วันที่ลงประกาศ : วันที่ 14 กรกฎาคม 2560