- บริษัทเปิดดำเนินกิจการ มาตั้งแต่ ปี 2530 ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับเป็นตัวแทนจำหน่าย
น้ำมันหล่อลื่นและน้ำมันเครื่อง จากประเทศอังกฤษ
 รายละเอียดงาน

- ทำลูกหนี้ ทั้งหมด
- ติดต่อธนาคารเรื่องการฝาก-ถอนเงิน
- ออกใบแจ้งหนี้ ออกใบเสร็จรับเงิน
- งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 คุณสมบัติ

- เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
- วุฒิการศึกษา ปวช. - ปริญญาตรี สาขา บัญชีและการเงิน
- สามารถ พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ ได้
- สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ได้
 วิธีการสมัคร

สมัครด้วยตนเองที่บริษัท , ส่งใบสมัครทาง Email

ติดต่อบริษัท
คุณ ศุภมาส ขุมจันทร์
บริษัท บริษัท ดั๊กแฮมส์ออยล์ (ประเทศไทย) จำกัด
180-184
โทรศัพท์ : 02-220-7888 ต่อ 1817, 1837
โทรสาร : 02-225-3443
อีเมล์ : metrocompanylimited@yahoo.com
เว็บไซต์ : www.duckhams.co.th

ข้อมูลตำแหน่งงาน

รหัสงาน : 486154
ตำแหน่งงาน : พนักงานการเงิน
ประเภทงานหลัก : งานบัญชี / การเงิน
ประเภทงานย่อย : งานธุรการด้านการเงิน
ประเภทธุรกิจ : พลังงาน
จำนวน : 1 อัตรา
เงินเดือน : ตามตกลง
สถานที่ปฏิบัติงาน : อาคารศรีกรุงวัฒนา ชั้น 4 เลขที่ 180-184 ถนนราชวงศ์ แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ
วันที่ลงประกาศ : วันที่ 27 มิถุนายน 2560
ตำแหน่งอื่นของบริษัทนี้