- บริษัทเปิดดำเนินกิจการ มาตั้งแต่ ปี 2530 ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับเป็นตัวแทนจำหน่าย
น้ำมันหล่อลื่นและน้ำมันเครื่อง จากประเทศอังกฤษ
 รายละเอียดงาน

- งานด้านบัญชี ต่าง ๆ
- งานบัญชีเจ้าหนี้ -ลูกหนี้
- ภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย
- ดูแลการเบิกจ่ายเงินสดย่อย
- งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 คุณสมบัติ

- เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
- วุฒิการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี สาขา บัญชี
- สามมารถ พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ ได้
- สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ได้
 วิธีการสมัคร

สมัครด้วยตนเองที่บริษัท , ส่งใบสมัครทาง Email

ติดต่อบริษัท
คุณ ศุภมาส ขุมจันทร์
บริษัท บริษัท ดั๊กแฮมส์ออยล์ (ประเทศไทย) จำกัด
180-184
โทรศัพท์ : 02-220-7888 ต่อ 1817, 1837
โทรสาร : 02-225-3443
อีเมล์ : metrocompanylimited@yahoo.com
เว็บไซต์ : www.duckhams.co.th

ข้อมูลตำแหน่งงาน

รหัสงาน : 157411
ตำแหน่งงาน : พนักงานบัญชี
ประเภทงานหลัก : งานบัญชี / การเงิน
ประเภทงานย่อย : งานบัญชีและการเงินอื่นๆ
ประเภทธุรกิจ : พลังงาน
จำนวน : 1 อัตรา
เงินเดือน : ตามตกลง
สถานที่ปฏิบัติงาน : อาคารศรีกรุงวัฒนา ชั้น 4 เลขที่ 180-184 ถนนราชวงศ์ แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ
วันที่ลงประกาศ : วันที่ 27 มิถุนายน 2560
ตำแหน่งอื่นของบริษัทนี้